ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

คุณจเร รุยาพร คุณถวัลย์-คุณอัญชนา รุยาพร คุณอุมาวรรณ-คุณมิ่งเพชร รุยาพร ร่วมกันมอบ รถเข็นนั่ง สำหรับผู้ป่วย ร่วมบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธ

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน ให้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โครงการ Medication Safety Issue ปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมโครงการ Medication Safety Issue ปี 2565 เรื่อง Medication Reconciliation รณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์และหลักสูตรปฐมพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยโครงการผ่าตัด โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวนาคสกุล มอบเงินบริจาค

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม 2 ระดับ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัววานิชวัฒน์ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัววานิชวัฒน์ พร้อมกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยและทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอานันทมหิดล 2565

วันอานันทมหิดล 2565 วางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต มีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan II-III ประจำปี 2564-2565

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงวิธีสังเกตและแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

มอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการ และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง ประกอบด้วย ซูชิข้าวกล้องสติ๊ก และน้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี และร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มศาลา หลวงพ่อดำ ณ มุขหน้าตึกวชิรญาณวงศ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส และ น้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว”

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 28 เม.ย. 2565 ระยะเวลา 100 วัน ที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 402 คน

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน Safety Week ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากร บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice”

กิจกรรมประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองไว รักษาได้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับนวัตกรรมในการคัดกรองและความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564”

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณแพทริค หอรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และคณะทำงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

การบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก World Hearing day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ฝ่าย โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก

จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (EC-ATMPs)


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ด้วย ATMPs ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ BCG สาขายาและวัคซีน

“อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล” จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางผู้ป่วยและผู้ดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” จำนวน 1,000 เล่ม จากโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal)

แกร็บ ร่วมส่งต่อความสุข ตอกย้ำพันธกิจ “แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยนายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 4,077,758 ล้านบาท

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย เพื่อให้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากร

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนด้านการแพทย์และสาธษรณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ให้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาล

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มอบเงินเยียวยา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อเด็กโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับรางวัล TTRS OK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงิน

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงิน เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

ข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี

ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค

คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยการไหลสูง

SMD มอบ High Flow Nasal Cannula ยี่ห้อ DALU สำหรับใช้กับเครื่องให้ออกซิเจนด้วยการไหลสูงทุกยี่ห้อ

งานแถลงข่าว “เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula”

สุดยอดเครื่องมือการแพทย์ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพรองรับภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรคปอด ฯลฯ

งานแถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ

กิจกรรมแถลงข่าวการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “Paradigm Shift in Transgender Health Care” สะท้อนมุมมองและความต้องการของบุคคลข้ามเพศ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เทศกาลของขวัญ”

เทศกาลของขวัญ: GOODS GIFT FESTIVAL 2021” ได้ทั้งของขวัญและได้ทำบุญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาล, โครงการและมูลนิธิมากมาย

ซีพีมอบฟ้าทะลายโจร

บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบฟ้าทะลายโจร จากโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คณะผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบถุงคลุมขา

คณะผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบถุงคลุมขา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบของ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบของ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค

คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2

CU Freshy 12 มอบของบริจาค

CU Freshy 12 มอบของบริจาค เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

กิจกรรมรับมอบชุดตรวจ Covid- 19


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบชุดตรวจ covid- 19 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมระดับปฏิบัติการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมระดับปฏิบัติการ เรื่องการเบิกใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565

รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัดกิจกรรม Get Together


ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัดกิจกรรม Get Together พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุน หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ครอบครัวฐิติปุญญา มอบรถเข็นผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวฐิติปุญญา มอบรถเข็นผู้ป่วย เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศาลาทินทัต

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น มอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น มอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2 “โอกาสในการรักษามะเร็งปอด และอยู่อย่างไรปลอดภัยจากโควิด”

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบของบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบของบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ และวันคล้ายวันสวรรคต

ห้างทองจิวเจริญ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างทองจิวเจริญ โดยคุณบุตร-คุณเซี้ยม จิวศิริตระกูล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธและผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”


ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

โอสถสภา ร่วมบริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โอสถสภา ร่วมบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี และโอสถสภาครบรอบ 130 ปี

วันเบาหวานโลก 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันเบาหวานโลก 2564 ” World Diabetes Day 2021 “ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์ เป็นประธานการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน ศูนย์วิจัยวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข” โดยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5”


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5” ผ่านระบบ facebook Live โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา

ผู้อำนวยการ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาท

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาท

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแอลกอฮอล์

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด

CU Freshy 12 มอบข้าวกล่อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

CU Freshy 12 มอบข้าวกล่อง พร้อมอาหารว่างและน้ำผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

พิธีทำบุญเพื่อเปิดคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง

คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง

นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

CU Freshy 12 มอบของบริจาค

CU Freshy 12 มอบของบริจาค ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการฉีดวัคซีนบริการประชาชน ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม

พิธีทอดกฐินสามันคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม (ดอยแม่สลอง) เพื่อการบูรณะเสนาสนะสงฆ์

3SIS & Selected Goods มอบขนมไหว้พระจันทร์

3SIS & Selected Goods มอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด มอบชุด PPE

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุน ฯพณฯองคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อบำรุงหน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด

บริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง โลชั่นกันยุง ซอฟเฟล เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงไทย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ธนาคารกรุงไทย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีสงฆ์และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร

พิธีสงฆ์และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร ตึกเหลืองอมรเลิศ ตึกนราธิปพงศ์ประพันธุ์-สุพิน และตึกอภันตรีปชา ณ บริเวณสนามหญ้าตึกเหลืองอมรเลิศ

พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้ง หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ครบรอบ 2 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศล

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในโครงการ ปันให้กัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวสนั่นพานิชกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุชาดา สนั่นพานิชกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” ศูนย์โรคหัวใจ

มูลนิธิวิภาวดี มอบยา Favipiravir

มูลนิธิวิภาวดี โดยคุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล มอบยา Favipiravir 200 mg. ยี่ห้อ Fabiflu แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ ณภาฯ ร่วมกับ บริษัท พากันดี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริจาคของ

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท พากันดี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Thanks Forever “เติมกำลังใจ เติมรอยยิ้ม”

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีสงฆ์

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ภายในศาลาทินทัต ถวายราชสักการะพระบรมรูป ณ ห้องพระบรมรูป

งานประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการควบคุมการติดเชื้อผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สนับสนุนชุด PPE

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สนับสนุนชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 แก่ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน

พิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก

พิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณลีลา กุลวานิชย์ มอบเงินบริจาค

คุณลีลา กุลวานิชย์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง สร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มอบอาหาร

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มอบอาหารทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาคเครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง

คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาค เครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ราชบัณฑิตสขานาฏกรรมไทย มอบชุด PPE

ราชบัณฑิตสขานาฏกรรมไทย มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P ใน “โครงการ S&P ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 2564”

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของบริจาค

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของบริจาค ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี ในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบและแบบงาน

ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน

ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

BINANCE CHARITY มอบของบริจาค

BINANCE CHARITY ร่วมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบเครื่อง AIRVO”2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบของบริจาค

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ และ ดร.วิพุธ พิชัยสนิธ มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

MAKOTO มอบเก้าอี้นวด

MAKOTO มอบเก้าอี้นวด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ บริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ บริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม พร้อมด้วย ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนหน่วยงานสมาชิกนิติบุคคล มอบเงินบริจาค

สโมสรโรตารียานนาวา บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

สโมสรโรตารียานนาวา บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ดับบลิวพีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

บริษัท ดับบลิวพีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับติดตั้งราวจับบันไดเลื่อน แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบ PRPA 3M

กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบ PRPA 3M เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด-19

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบสิ่งของสู้โควิด-19

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบสิ่งของสู้โควิด-19 ในโครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 มอบยาน้ำแก้ไอ และเครื่องผลิตออกซิเจน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มอบเงินสนับสนุน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบ

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินบริจาค

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คุณเด่นศักดิ์ – คุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ มอบเงินบริจาค

คุณเด่นศักดิ์ – คุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดซับซ้อน

มูลนิธิธรรมดี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอาหารกล่อง

มูลนิธิธรรมดี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

คุณเอกศักดิ์ – คุณสุดา ภูริผล มอบเงินบริจาค

คุณเอกศักดิ์ – คุณสุดา ภูริผล มอบเงินบริจาค โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Ari magazine และ นักฟุตบอลไทยมอบเงินบริจาค

Ari magazine และ นักฟุตบอลไทยมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

Central Group มอบเงินสนับสนุน

Central Group มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยวัคซีน ChulaCov19 แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร มอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกเบื้องต้นสำหรับประชาชนและกลุ่มเสี่ยง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบน้ำผลไม้

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบน้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท พริซิซั่น ไซเอนซ์ จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

บริษัท พริซิซั่น ไซเอนซ์ จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์

กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบหน้ากากอนามัย N95

กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท บางกรวยมอเตอร์ไซค์ จำกัด มอบหมวกกันน็อค

บริษัท บางกรวยมอเตอร์ไซค์ จำกัด มอบหมวกกันน็อค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอาร์ม กรกันต์ และกลยาณมิตร ร่วมกันมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน

คุณอาร์ม กรกันต์ และกลยาณมิตร ร่วมกันมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง สร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ครี-ฟูล จำกัด และ บริษัท ครีฟูลอินทีเรีย จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ครี-ฟูล จำกัด และ บริษัท ครีฟูลอินทีเรีย จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท อัลเบอร์รี่ เอเซีย จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท อัลเบอร์รี่ เอเซีย จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วย

ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วย สนามเร่งด่วน และจัดซื้อุอปกรณ์ทางการแพทย์

กิฟฟารีน มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

กิฟฟารีน มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริจาคเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริจาคเงิน ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน รองรับผู้ป่วยวิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบชุดตรวจโควิด-19

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย ส่งความห่วงใย ร่วมเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home มอบเงิน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home มอบเงิน เพื่อสมทบทุนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รศ.พญ.คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน มอบเงินบริจาค

รศ.พญ.คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์

เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์ สนับสนุนเงิน ในการสร้างห้องไอซียูโมดูลาร์ส่วนต่อขยายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โรงงานเซ็นทรัลพลาสติก จำกัด และครอบครัว บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

บริษัท โรงงานเซ็นทรัลพลาสติก จำกัด และครอบครัว ชวาลากุล นำโดยคุณสุชาติ ชวาลากุล กรรมการผู้จัดการ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณศิริรัตน์ ปวโรจน์กิจ และ พญ.พริมา ปวโรจน์กิจ บริจาคเครื่องให้ออกซิเจน

คุณศิริรัตน์ ปวโรจน์กิจ และ พญ.พริมา ปวโรจน์กิจ บริจาคเครื่องให้ออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงิน

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์

คุณดวงสมร สิงห์สมบุญ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณดวงสมร สิงห์สมบุญ และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

คุณสุภา อภิชาตบุตร และครอบครัว

คุณสุภา อภิชาตบุตร และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม และมูลนิธิเอช อับดุลราฮิม มอบเงินบริจาค

มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม และมูลนิธิเอช อับดุลราฮิม มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

คุณสมเกียรติ อำนวยพรสกุล มอบชุด PPE

คุณสมเกียรติ อำนวยพรสกุล มอบชุด PPE และมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

เฮาส์ ประเทศไทย มอบชุดอาหารแมคโดนัลด์

เฮาส์ ประเทศไทย มอบชุดอาหารแมคโดนัลด์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCov19)

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCov19)

การประปานครหลวง มอบเงินบริจาค

การประปานครหลวง มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม มอบกล้วยหอมทอง

คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม มอบกล้วยหอมทอง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไต ผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริจาคห้องความดันลบ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริจาคห้องความดันลบ ใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค

บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤติติดเชื้อโควิด-19

ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบชุดPPE

ชมพูฟ้ารวมใจ ครูสวนฯศิษย์สวนฯ ชวนผู้ปกครองให้กำลังใจหมอสู้โควิด มอบชุดPPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มอบโยเกิร์ตดัชชี่พลัส dutchie plus+ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอส.เอส. เฟอร์นิเทค จำกัด ร่วมบริจาคโลงศพ

บริษัท เอส.เอส. เฟอร์นิเทค จำกัด ร่วมบริจาคโลงศพ ให้กับผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธามอบอาหาร

ผู้มีจิตศรัทธามอบอาหาร เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ปัญญานันพลาสเทค จำกัด บริจาคเครื่อง AIRVO

บริษัท ปัญญานันพลาสเทค จำกัด บริจาคเครื่อง AIRVO เพื่อใช้ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

นิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2512 ร่วมมอบเงินบริจาค

นิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2512 ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 ร่วมมอบเงินบริจาค

นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวผู้มีจิตศรัทธามอบ Ethyl Alcohol

คุณวิสาขา – คุณฐณส – คุณวฎธ หงสนันทน์ และคุณแก้วศรี ณ ระนอง ร่วมกันมอบ Ethyl Alcohol 75% 0.25IPMP

คุณสุวิชา พูลเกษ มอบเงินบริจาค

คุณสุวิชา พูลเกษ มอบเงินบริจาค เพื่อตั้งกองทุน “คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่จำนงค์ พูลเกษ” สมทบทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย

3เอ็ม ประเทศไทย มอบเครื่องมือแพทย์

3เอ็ม ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ โดยคุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย และคณะ ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์

เอสอี บิช กรุ๊ป ร่วมกับ EA และกลุ่มพันธมิตร มอบเงินบริจาค

เอสอี บิช กรุ๊ป ร่วมกับ EA และกลุ่มพันธมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ครอบครัวพูลวรลักษณ์มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์แบบมือถือ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธามอบหน้ากากอนามัย N95

ผู้มีจิตศรัทธามอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมสมทบทุน

รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมสมทบทุน จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และกลุ่มแฟนคลับ ร่วมสมทบทุน

คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และกลุ่มแฟนคลับ ร่วมสมทบทุน จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย บริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบผลไม้อินทผลัมสด

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบผลไม้อินทผลัมสด ให้เป็นขวัญและกำลังแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อิออนประเทศไทย มอบของ

อิออน มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสแกนใบหน้า ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องวัดสัญญาณชีพ

ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว มอบเครื่องวัดสัญญาณชีพ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย

กลุ่มแม่ศรีเรือน และบริษัท พีเค.อินโนฟู้ดส์ จำกัด

กลุ่มแม่ศรีเรือน และบริษัท พีเค.อินโนฟู้ดส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ซีพีสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”

คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ มอบอาหาร

คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ มอบ Snack Box จากร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท พงศ์พัทธ์พันธ์ จำกัด มอบชุด PPE

บริษัท พงศ์พัทธ์พันธ์ จำกัด มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงิน

มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการ

ชมรมนนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 65 มอบเงินบริจาค

ชมรมนนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 65 มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมชั่งน้ำหนัก

คุณแก้ม กชวรรณ สัจจา มอบเงินบริจาค

เจ้าของแบรนด์ Jovina Cosmetics และ Youtube ช่อง Gamgy Channel มอบเงินบริจาค เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับ มูลนิธิ มพพ. มอบเงินบริจาค

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับ มูลนิธิ มพพ. มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ครอบครัวสูตรเชี่ยวชาญ มอบเงินบริจาค

ครอบครัวสูตรเชี่ยวชาญ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP-3018B จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด ร่วมบริจาคข้าวหอมมะลิ

บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด ร่วมบริจาคข้าวหอมมะลิ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดอาหารให้กับผู้ป่วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ครอบครัวลือกาญจนวนิช มอบอาหารและหน้ากากอนามัย

ครอบครัวลือกาญจนวนิช มอบอาหารและหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ได้รับความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ และส่งทหารพัฒนา เข้ามาซ่อมแซม

ได้ให้ความอนุเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อโครงการสมทบทุนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมัน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท คาสสิน่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน

บริษัท คาสสิน่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ มอบเงินบริจาค

คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ มอบเงินบริจาค พื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) มอบเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Covivien รุ่น Puritan Bennett 980 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานของขวัญให้แก่เด็กกำพร้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประทานของขวัญให้แก่เด็กกำพร้า

บ้านดุสิตธานีมอบอาหารกล่อง

บ้านดุสิตธานีมอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลุ่ม ปตท. มอบกำลังใจ

กลุ่ม ปตท. มอบกระเช้าสร้างรอยยิ้ม และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนยิ้มได้ เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ มอบหน้ากากอนามัย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด โดยคุณอาทิตย์พงษ์ อนันตวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

มูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาค

มูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอำนวย ไตรรัตโนภาส และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณอำนวย ไตรรัตโนภาส และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาตึก 14 ชั้น ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

บริษัท วีแคน เทคโนโลยี จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บริษัท วีแคน เทคโนโลยี จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

คุณประพล ชนะเสนีย์ และกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค

คุณประพล ชนะเสนีย์ และกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์รักษามะเร็งเม็ดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด มอบชุดอุปกรณ์เครื่องใช้

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด มอบชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวประจำวัน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด มอบอาหารพร้อมบัตรกำนัล

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด มอบอาหารพร้อมบัตรกำนัล เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท โบฟี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท โบฟี่ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท Divana Urban Forest มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Divana Urban Forest มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

สโมสรโรตารี่ธนบุรี มอบชุด PAPR


ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรโรตารี่ธนบุรี มอบชุด PAPR เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซนต์เมด จำกัด ( มหาชน ) มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด ( มหาชน ) SMD มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน มอบเงินบริจาค

มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรค โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบเงินบริจาค

คุณเขียน ไชยศุภรากุล คุณชวลิต กาญจนชัยภูมิ คุณณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล และคุณเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันโรคโควิด-19

Thailand Vaccine ChulaCov19 วัคซีนรุ่นแรกของไทย! แพทย์จุฬาฯ เริ่มฉีดทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ววันนี้!


ข่าวประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ ทดสอบการฉีดวัคซีน ChulaCov19 ให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดี เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน

ม.ร.ว.เอมจิตร จิตรพงศ์ มอบเครื่องให้ออกซิเจน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ร.ว.เอมจิตร จิตรพงศ์ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสุทธิชัย แซ่หยุ่น มอบเครื่องให้ออกซิเจน

คุณสุทธิชัย แซ่หยุ่น มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คุณไชรัตน์ ณ บางช้าง มอบเครื่องให้ออกซิเจน

คุณไชรัตน์ ณ บางช้าง มอบเครื่องให้ออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) มอบหน้ากาก

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) มอบหน้ากาก N95 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ธนาคารกรุงเทพ มอบอาหาร

ธนาคารกรุงเทพ มอบอาหาร เพื่อบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

เดอะมอลล์ กรุ๊ป สนับสนุน 5 โรงพยาบาล

เดอะมอลล์ กรุ๊ป สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนงบ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมจัดทำถุงน้ำใจ มอบให้ 5 โรงพยาบาล

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องให้ออกซิเจน


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ คุณฟ้าฟื้น คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ และครอบครัว บริจาคเครื่องให้ออกซิเจน

คุณเรณู-คุณสุนทร ภูริสินสิทธิ์ มอบเงินบริจาค

คุณเรณู – คุณสุนทร ภูริสินสิทธิ์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

คุณจุฑารัตน์-คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล มอบเงินบริจาค

คุณจุฑารัตน์ – คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับ บริษัท ไท้ซิน แแมชชินเนอรี่ มอบชุด PPE

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท ไท้ซิน แแมชชินเนอรี่ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี มอบเงินบริจาค

บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยติดโรคโควิด-19

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องมือการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่อง Surface Go พร้อม Type cover เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล

คุณวรณี เพชรสังข์ และครอบครัว บริจาคเงิน

คุณวรณี เพชรสังข์ และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณประเสริฐ-คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ – คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิปานจิตต์ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช และ คุณชูจิต – คุณนวลพรรณ – คุณมานพ อเนกวณิช มอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบน้ำดื่ม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร มอบชุดกล่องขนมปันสุข

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบชุดกล่องขนมปันสุข

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด มอบเงิน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวจรรยาสวัสดิ์ มอบเงินบริจาค

ครอบครัวจรรยาสวัสดิ์ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวเคณศอินทร์ศวร มอบเครื่องให้อากาศ

กลุ่มล้านบารมีครอบครัวเคณศอินทร์ศวร มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( High Flow Oxygen ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย N95

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย N95 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล รับมอบ

บริษ ซินิทา โกลบอล จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษ ซินิทา โกลบอล จำกัด ร่วมกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ครอบครัวสิมพลีวงศ์ มอบภาพวาด

คุณปริศนา สิมพลีวงศ์ และครอบครัว มอบภาพวาด พร้อมกรอบ และมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบหน้ากากสำหรับคนไข้

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบ Total mask หน้ากากสำหรับคนไข้ ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และมอบท่อนำเลือด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) มอบตู้เย็น


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด ( มหาชน ) มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGraned แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหารกล่อง

บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด Vivo Smarphone ส่งมอบอาหารกล่อง เครื่องดื่มและขนม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด มอบชุด PPE

กลุ่มผู้บริหารและพนักงานบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 1,000 ชุด และ มอบเงินบริจาค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกำลังใจมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง มอบเงินบริจาค

คุณอานิก อัมระนันทน์ ประธานชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ บริจาคเงิน

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเงิน เพื่อซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ให้กับภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คุณวรรณภา รักษ์แก้ว มอบเงินบริจาค

นางสาววรรณภา รักษ์แก้ว บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณปรีชา วงศาสุลัก มอบเงินบริจาค

นายปรีชา วงศาสุลัก บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินบริจาค

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด มอบเงินบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ลูกค้ากลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ บริจาคเงิน

ลูกค้ากลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบสิ่งของ

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน

คุณธีร์รัถต์-คุณกิตติภัค-คุณนงนิภา สุทธิสัมพัทน์ บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ

บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด มอบเงินบริจาคในวาระครบรอบ 50 ปี เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) และพนักงาน มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องผลิตออกซิเจน

กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ , ชมรมเดินวิ่ง , ทาสหมาแมว , คณะกรรมการนิติเฟส 2,3 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง 164 มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

OSK The Kop มอบเครื่อง AED และเงินบริจาค

OSK The Kop โดยคุณชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล พร้อมด้วยคณะ มอบเครื่อง AED และมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมอบชุด PAPR

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PAPR เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แบรนด์เสื้อผ้า TOO CUTE TO BE COOL มอบเงินบริจาค

แบรนด์เสื้อผ้า TOO CUTE TO BE COOL มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์ โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค

คุณธีร์รัถต์ – คุณกิตติภัต – คุณนงนิภา สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ

การยาสูบแห่งประเทศไทย มอบอาหาร

การยาสูบแห่งประเทศไทย มอบอาหารจำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัคซีนโควิด-19

ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินบริจาค

ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2513 มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

คุณชัยวัฒน์ เพชรพรประภาส มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้

คุณชัยวัฒน์ เพชรพรประภาส มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

คุณหญิงบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้

คุณหญิงบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจน

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย คุณสหพงศ์ มุณีแนม ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ เป็นผู้แทนมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด บริจาคเงิน

บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณพัชรา เหมนิลรัตน์ บริจาคเงิน

คุณพัชรา เหมนิลรัตน์ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

CURVE BKK มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท บอดี้ เคิร์ฟ สตูดิโอ จำกัด “CURVE BKK” สถาบันออกกำลังกาย และทีมงานนิสิตเก่าฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow oxygen Therapy

คุณสมพงษ์ – คุณแก้วเก้า เผอิญโชค มอบเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ

คุณสมพงษ์ – คุณแก้วเก้า เผอิญโชค มอบเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน

บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด บริจาค AIRVOTM 2 High flow oxygen มูลค่า 200,000 บาท เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ส่งมอบอาหารกล่องและเครื่องใช้

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำราชอาณาจักรไทย เป็นผู้แทนส่งมอบอาหารกล่อง เครื่องดื่มและขนม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อนำมอบให้แก่ทีมแพทย์

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคแอลกอฮอล์

คุณประถมาภรณ์ –คุณเพ็ชร ชินบุตร บริจาคแอลกอฮอล์และสเปรย์ฉีดทำความสะอาดแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล มอบเงินบริจาค

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นิสิต EMBA 2019 มอบเงินบริจาค

นิสิต EMBA 2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจน

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด 19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ

จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงชิ้นงานนวัตกรรมทางการแพทย์

พคบ.รุ่นที่ 10 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ เป็นผู้แทน หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร(พคบ.) รุ่นที่ 10 ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อ

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันโควิด-19

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น มอบเงินบริจาค

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ดัชมิลล์ มอบกาแฟอาราบัส

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มอบกาแฟ “อาราบัส Chilled Cup Coffee” เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของอุปโภค

คุณอานนท์ เจริญรุ่งเรือง พ.ต.ท.กรัณย์ หิรัณย์เตชะ คุณกีรวุฒิ กิติยาดิศัย บริจาคเงินและมอบสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ มอบเครื่องมือทางการแพทย์

อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ไพลิน ผ่องใส และ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน

คุณนันทิวัฒน์ สามารถ พร้อมด้วย คุณมกรา อนะมาน และคุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ ร่วมบริจาคเงินสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

CU Freshy 2511 พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาค

CU Freshy 2511 พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง

กระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหารกล่อง และเจลแอลกอฮอล์

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ มอบอาหารกล่อง และเจลแอลกอฮอล์ ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

กลุ่มนิสิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 73 มอบหน้ากาก N95 และเงินสนับสนุน

“กลุ่มนิสิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 73” (MDCU 73) มอบหน้ากาก N95 และเงินสนับสนุน เพื่อส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด และ บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

เครือสหพัฒนพิบูลย์ บริจาคอาหารกล่อง

เครือสหพัฒนพิบูลย์, บริษัท ไดชิน จำกัด, บริษัท Nippon Tei group และคณะ ร่วมบริจาคอาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบน้ำดื่ม

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องกรองอากาศ Airflow เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยโควิด-19

สโมสรโรตารีกรุงเทพไซน่าทาวน์ มอบชุด PPE

สโมสรโรตารีกรุงเทพไซน่าทาวน์ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สโมสรไลออนส์ดุสิตากรุงเทพ มอบเงินบริจาค

สโมสรไลออนส์ดุสิตากรุงเทพ มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ โรค Covid-19

ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รุ่น 46

ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 46 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทเอเชี่ยน มอบเงินบริจาค

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ” ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19 ” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอส เอส ซวน (แบงค็อค) & พูลคิง อินเตอร์มอบเงินบริจาค

บริษัท เอส เอส ซวน (แบงค็อค) & พูลคิง อินเตอร์มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แกร็บ ประเทศไทย มอบส่วนลดค่าส่ง

แกร็บ ประเทศไทย มอบส่วนลดค่าส่ง เมื่อสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด สำหรับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

คณะผู้แทนจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณวรรณี บุญวิวัฒนโสภณ คุณชาญชัย ตันติราษฎร์ มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน มอบเงินและชุด PPE

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน มอบเงินและชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณปริญญา หอมอเนก คุณอารีรัตน์ หอมอเนก และคุณประภาศรี ไพศาลสกุลชัย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น 15 มอบเงินบริจาค

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2515 (CU15) มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี และ คุณธนัท สุวรรณปริญญา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชุมชูศักดิ์ศรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกุล มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อสายท่อลมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 20 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โควิค-19

กลุ่มเซ็นทรัล มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ขอขอบพระคุณ กลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 15 เครื่อง

บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่ม

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุน มอบน้ำข้าวโพด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบโทรศัพท์มือถือ True Super 4G และซิมการ์ด True

คุณภัสสรกรณ์-คุณราศรี จิราธิวัฒน์ และครอบครัว มอบเงินสนับสนุน

คุณภัสสรกรณ์ – คุณราศรี จิราธิวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด-19

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 14 มอบหุ่นยนต์สื่อสาร

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ CU14 และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบระบบ Kaitomm Hospital

MONEY CAFE GROUP มอบเงินบริจาค

MONEY CAFE GROUP ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรค

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวอรรถาพิช บริจาคเครื่องผลิตอากาศและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวอรรถาพิช บริจาคเครื่องผลิตอากาศและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน ในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบ Vela Plus เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ จากการระบาดของโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธามอบของบริจาค

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ คุณอณุภา อนัญอนวัช มอบน้ำกระชาย เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็น

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ และของใช้จำเป็น เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมอบผลิตภัณฑ์เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเงิน

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเงิน เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอาหารกล่อง

คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ พญ.ธัญพร เฮงพงษ์ธร และ คุณณรงค์ศักดิ์ วัชรัตน์ศิริยุทธ์ สนับสนุนอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบอุปกรณ์การแพทย์

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจและชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

CU Freshy 12 มอบเงินบริจาค

“น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512” CU Freshy 12 มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน และคณะ ร่วมบริจาคเงิน

นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน และคณะ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ ช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัด มอบของบริจาค

คุณสิทธิศักดิ์ วัฒนาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัด มอบน้ำมะพร้าวและน้ำสัปปะรดแบรนด์ เจี๊ยก JIAK

โอโตยะ OOTAYA ได้นำอาหารมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด ได้นำอาหารปรุงสุกมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ์ ร่วมบริจาคชุด PPE

คุณไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ์ ร่วมบริจาคชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมบริจาคของ

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมบริจาคและมอบของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน

ผู้แทนจาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัดป่าห้วยกุ่ม มอบเงินบริจาค

วัดป่าห้วยกุ่ม มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 บริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 ร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่อง Pulse oximeter

OPPO ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัย COVID-19

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ฟ จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ OPPO เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุด Gown PPE

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฏหหมายกำกับดูแลองค์กร มอบชุด Gown PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

CU Freshy 2514 มอบเงินบริจาค

CU Freshy 2514 มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค

สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19