ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด”

โครงการ ” แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อเชิญชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง

เตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

ต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

พระพุทธิสารโสภณ ( เดชศาลา ) ร่วมกับ บริษัท เอส พี เวล เนส แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 31 ลัง

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด โดย คุณประวิทย์ คุณวรรณี ทัศนปัญญา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก ( World TB Day 2021 ) และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ( EID Conference 2021 )

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุน 100 ปี

คุณกาญจน์ ทองใหญ่ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,649,999 บาท เพื่อสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยทางเดินอาหาร

อ.สาคร สุขศรีวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก

คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก มูลค่า 150,000 บาท เพื่อฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบครุภัณฑ์สำนักงาน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้”

รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เปิดงานเสวนาวิชาการ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 1

มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด และบริษัทในเครือ โดยคุณโกสินทร์ พรจรุงศักดิ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ลิตร แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องให้ยาระงับความปวดแก่ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง จำนวน 10 เครื่อง แก่หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ

เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 83 ปี และรับมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Big Cleaning Week & Big Cleaning Day

เปิดกิจกรรม ” Big Cleaning Week & Big Cleaning Day ” ภายใต้แนวคิด ” ทำ 5 ส เป็นนิสัย ร่วมใจประหยัดพลังงาน สถานที่ปลอดภัย แยกขยะเป็นนิสัย ใส่ใจวัสดุเสี่ยงอันตราย ”

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาและจัดหาเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิธารใจไลก้า บริษัท เอไอเอ จำกัด นำโดย คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อในการบำรุงรักษาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์

คุณปรางค์มาศ นิติธรรม และ คุณอรดา พิชญากร มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G3 ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบขนม POPCORN CHEWLAX

บริษัท กุลวิวรรณธน์ จำกัด มอบขนม POPCORN CHEWLAX จำนวน 150 ลัง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

ร้านอาหาร บ้านขนิษฐา มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี

กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี ( หม่อมหลวงคิวปิด ปิยวิโรจโน ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit )

งานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit ) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ( POCT ) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก ทั่วประเทศไทย จำนวน 500 ชิ้น

มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตราอิมพีเรียล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตรา อิมพีเรียล เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีน Covid-19

บริษัท ISUZU SUPPLIERS GROUP โดย Mr.Keiji Chuma : ISG Chairman และคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร”

มอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาล

คุณพรวิสาข์ – คุณพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี และ ครอบครัว มอบผ้าห่ม จำนวน 110 ผืน แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบชุด PPE

บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานของฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบกำลังใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิณัฐภูมิเพื่อสังคม โดยภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย มอบหมายให้ร้าน มาเลศ จัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย มอบอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์

บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด โดยคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบไข่ไก่ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอส ดับบลิว ฟู้ดเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด มอบไข่ไก่ จำนวน 30,000 ฟอง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ เป็นผู้แทนชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำหน้ากากอนามัย N95 และ ชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล

มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

คุณแอ๊ด คาราบาว ( ยืนยง โอภากุล ) ส่งผู้แทนมอบ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 500 ml. จำนวน 600 ขวด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด

คุณจรินทร์ สุมานนท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบแอลกอฮอล์แฮนด์เจล

บริษัท เคลียร์โนส โดย นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ และ คุณณรัฐ หาญคำภา มอบแอลกอฮอร์แฮนด์เจล จำนวน 3,500 หลอด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่องานวิจัย

คุณวราภรณ์ พานิชพงษ์พันธุ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่องานวิจัยหน่วย Medcal Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยประสาทวิทยา

คุณพินิจ วงศ์พานิช และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ

คุณวิษณุ-คุณอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องดื่ม ไวต้าวัน C+ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณจุมพต กังวานเวชกุล ผู้จัดการทั่วไป มอบเครื่องดื่ม ไวต้าวัน C+ จำนวน 1,560 กระป๋อง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

เข้าแสดงมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมหามงคล อายุครบรอบ 71 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ขึ้นประดิษฐานบนยอดอาคาร ส.ธ.

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน

มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณกิตติพงษ์ เจริญพิพัฒน์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบสลัดผักธัญพืชเพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

” โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจสู้ภัยโควิด ” บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ( ร้านโอ้กะจู๋ ) มอบสลัดผักธัญพืช จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาลและโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ส่งผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 23,000 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด โดย คุณมณี โรจน์กนก มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องชงกาแฟ เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาล

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเครื่องชงกาแฟ เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากาก N95 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

คุณวรดา ตั้งสืบสกุล แและ คุณชนะ ภูมี มอบหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์ Super Coffee Essenso เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Super Coffee Essenso จำนวน 25 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาล

อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล ผู้แทน Beauticool.com มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครับ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,007,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ

บริษัท สวอนโนเบิล แซนด์ จำกัด โดย พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล น.สพ.ณัฐวุฒิ ปานเพชร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ ( NICU )โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด โดยคุณอรรนพ จิรกิติ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์ กุ้งซีพี แปซิฟิก

ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์ กุ้งซีพี แปซิฟิก จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มั่นใจ กุ้งซีพีแปซิฟิก” จำนวน 300 กิโลกรัม ให้ทีมแพทย์-พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

คุณรัตนา ตันศิริคงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย

คุณวชิรวิชญ์ (ไบร์ท) ชีวอารี และ Love Bright Like Win มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 10 คัน แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะ

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด

บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ และเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศีกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ ( เจ.เค.อาร์. ) จำกัด โดยคุณยุพิน พิพัฒน์เวช มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร.

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก

อาจารย์ปณิธิ อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ มอบเครื่อง Low pressure suction

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

อาจารย์สายสุดา อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณ ชนัญญา จัยสิน รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด มอบเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคโครงการ Goods for Good

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาคในโครงการ Goods for Good เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การให้โลหิต

บริษัท ณามม์ แมคคอนนาซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การให้โลหิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

บริษัท โรงรับจำนำในเครือ Money cafe group ปิ่นคู่/ราม/ปทุม บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ

คุณแพรวพรรณ ชลาภิรมย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน ” คุณไพฑูรย์ – คุณสายบัว สุขสุวรรณ ” ดอกผลเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

บริษัท ลีเกทอิรเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ชมรม ต.อ. 34 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือแและป้องกันการเผยแพร่โรคอุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงมะเร็งปอด ครั้งที่ 1

“Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงมะเร็งปอด” ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 มอบเงินบริจาค

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการป้องกันการแพร่ระบาทโรคอุบัติใหม่ และเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

” Walk Together : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา ” เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี

บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,499,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน

บริษัท เลซีบอย ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน จำนวน 2 ที่นั่ง เพื่อ คลินิกโลหิตวิทยา และ ศูนย์ให้เคมีบำบัด แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัทมูฟฟาสท์ จำกัด นำโดย คุณชาญชัย ดำรงกิตกุล มอบเจลแอลกอฮอล์ คิดเป็นมูลค่า 347,800 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องทำน้ำแข็งใช้ในการผ่าตัดเครื่องแรกในประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ซัยโจ เต็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเครื่องทำน้ำแข็งใช้ในการผ่าตัดหัวใจเครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อใช้ใน ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก สก5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Biore Guard x ASV Love And Care Gift For Give ส่งต่อความรักความห่วงใย เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักและสังคม


ข่าวประชาสัมพันธ์

นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

มอบเงินบริจาค ร่วมสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิท-19


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด ( มหาชน ) นำโดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณณัฐนพ ใบโพธิ์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD Center อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

Mr.Yogi Raj Tak และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยโรคปอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ธนพูนทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวในเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบชุดของขวัญเพียวรีน เพื่อสำหรับคุณแม่แรกคลอดภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท สัมมิท คอร์ปอเรชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด มอบชุดของขวัญเพียวรีน ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสำหรับคุณแม่แรกคลอดภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องดื่ม วี-บูสท์ แก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยดริ้ง จำกัด มอบเครื่องดื่ม วี-บูสท์ เครื่องดื่มวิตามินซีผสมเบต้ากลูแคน เพื่อส่งความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ แก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบรถตู้เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ครอบครัวอัศววิทูรทิพย์ – ครอบครัวนาคลดา และกลุ่ม Oasis มอบรถตู้เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19

บริหารบริษัท Schimmer Metal Standard Co,.Ltd มอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มอบเงินบริจาค

มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

Mr.Ong Teck Chuan ประธานบริษัท ทองการ์เด้น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องฟอกอากาศ

โครงการ LIVE GERM FREE โดยบริษัท วีต้าอินโน จำกัด มอบเครื่องอบ UVC ฆ่าเชื้อโรค และเครื่องฟอกอากาศพร้อม UVC เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องล้างมืออัตโนมัต

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยคุณอมรรัตน์ ลีลายั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบเครื่องล้างมืออัตโนมัต และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ.

คุณชมธนัท – คุณชนะใจ – คุณกนกวรรณ ต้นไทรทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมงาน สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลแด่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็งชาตึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ร้อยดวงใจ อาลัยรัก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก

ลูกค้าวิลล่า มาร์เก็ท และบริษัทวิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

นางนันทกา ติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ไอ ซี มาสค์ จำกัด โดยคุณวิวัฒ สุวรรนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1

ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1 ประจำปี 2563

วันมหิดล ประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

พิธีวางพวงมาลา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

มอบของที่ระลึกบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึก พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

ด้วยรักและผูกพัน 63

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 63″ เพื่อแสดงกตเวทิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ในปี 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

ประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์

สมเด็จพระวันรัต มอบเงินบริจาค

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 8,947,514.50 บาท จากเงินมรดกของนางรัตนา ชวนะ เพื่อการกุศล และใช้สำหรับศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ และบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสม

มอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ นาวาอากาศโท รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุการทำงาน

Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย “HEALTHCARE 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

นายประสิทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

ครอบครัวชุณหสวัสดิกุล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวชุณหสวัสดิกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

ครอบครัวพานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค

นายธนวิตร์ – นางสาวอรกิตติ์ พานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 550,000 บาท เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยหน่วย Medical Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์

มอบเครื่องฟอกอากาศ

นายโชคชัย เตชะทักขิญพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟลคอน จำกัด มอบ เครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อลดการติดเชื้อโรคทางอากาศภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล

มอบเงินบริจาค

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ และนางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก

นางศิริลักษณ์ นันทชัยพร มอบเงินบริจาคจำนวน 118,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงโดยคลื่นเสียงแบบดิจิตอล และเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนพร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่อง ให้กับหน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563

หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563

TB DAY 2020

งาน TB DAY 2020 โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โดยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษา และวิธีการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค

มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาค

นางนันทกา และนายสมภพ ติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัววานิช มอบเงินบริจาค

นายอภิรักษ์ และนางจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 1,800,000 บาท โดยแบ่งจัดซื้อเครื่อง PMS Peripheral Magnetic Stimulation ใช้สำหรับรักษาอาการปวดจากโรคระบบประสาท และเป็นค่ายาสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องมือทางการแพทย์

ภญ.อรสา อารยพัฒน์ – นางสาวมาลินี อารยพัฒน์ – นางสาวศิริวรรณ ทิลารักษ์ ร่วมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

HEALTHCARE 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

มอบเครื่อง High Power Laser

ครอบครัววงศ์ศิริเดช มอบเครื่อง High Power Laser แก่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องมือผ่าตัด

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด มอบเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป มูลค่า 858,095 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุน โครงการร่วมใจป้องกันภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยโรคไตเด็ก

นายวรพงศ์ – นางสุภา อัศวนิเวศน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

นายอภิชัย รังษีวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัทผู้ร่วมทุน และพนักงานจิตอาสา ร่วมถักหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ

นางสาวประยูร – นางสาววรรนิภา – นางสาวณฤดี นฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สนับสนุนขนม Pocky

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สนับสนุนขนม Pocky แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีเปิดการอบรม “โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design”

การอบรม โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเป็นระบบ

ครอบครัวเรืองมานะมงคล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวเรืองมานะมงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มอบอาหาร

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มอบอาหาร เพื่อสนับสนุน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ธนาคารออมสินส่งมอบของขวัญ

ธนาคารออมสินส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับธนาคารออมสิน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์

กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้กับสุภาพสตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้กับสุภาพสตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ครอบครัววัชรสินธุ์ บริจาคเงิน

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

IC DAY 2563

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน IC DAY 2563 ภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อแก่บุคลากร

มอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Planning Program ประจำปี 2563

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020”

งานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020” Theme “The Future of Medicine: Challenges and Opportunities in the Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual meeting

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคไต

ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

มอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ

Mr.Lino Weng Cheong Ho มอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ และเครื่องควบคุมอาหารทางสายยาง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์และรับทราบปัญหาของผู้มารับบริการ

CPF มอบข้าวกล่องจากโครงการเชฟแคร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) มอบข้าวกล่องจากโครงการเชฟแคร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแแนล แอสโซซิเอชั่น มอบหน้ากาก N95

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแแนล แอสโซซิเอชั่น มอบหน้ากาก N95 จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย

การกรอกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยในหลากหลายช่องทาง และเพื่อการเข้าร่วมโครงการรับยาทางไปรษณีย์

กิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3”

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารการประปานครหลวงจัดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” เพื่อเป็นผู้นำทางความคิดของสังคม ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุนแข็งแรง-มั่งมี

ผู้แทน นายปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อ สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี และเพื่อพัฒนาวิชาการวิจัยและบริการแผนกวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก

บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องดื่ม (ชานมไข่มุก) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ CP Freshmart พร้อมทาน ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บมจ.ฟรีซแอนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

บมจ.ฟรีซแอนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย

ธนาคารออมสินมอบกระเป๋าผ้า

ธนาคารออมสิน “ส่งต่อความดี ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้โรงพยาบาล” เพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่สัมภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,550 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ครอบครัววงศ์ตั้งใจมอบเงินบริจาค

นายเกรียง วงศ์ตั้งใจ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 4,070,000 บาท สำหรับศูนย์การรักษาโรคหู คอ จมูก จำนวน 3,070,000 บาท และสมทบทุนมูลนิธิวงศ์ตั้งใจ จำนวน 1,000,000 บาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผลไม้สด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Take Me Tour มอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผลไม้สด เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองผู้ป่วยเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

โรงรับจำนำในเครือมันนี่คาเฟกรุ๊ป (ปิ่นคู่/ราม/ปทุม) โดยนายชูศักดิ์ – นางสาววาสินี ตั้งเลิศสัมพันธ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ (เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปิดโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สายงานธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิ ร่วมถ่ายภาพ ปิดโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้วิกฤติ โควิด 19 พร้อมมอบเคื่องดื่มโออิชิ โกลด์

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม จำนวน 90 ลัง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมสู้ภัย Covid-19

มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

สมาคมมหาราจาการ์เด้นซิตี้ พร้อมด้วยคณะ มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ

บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด มอบเครื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานแถลงข่าว “จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19 หลังพบในลิงได้ผลดี เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ (จิตอาสา)”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทีมวิจัย ร่วมจัดงานแถลงข่าว “จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19 หลังพบในลิงได้ผลดี เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ (จิตอาสา)”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิก

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย และหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มอบเงินบริจาค

หลวงพ่อสามดง จันทโชโต บริษัท เวลทรอนฯ และ คณะศิษยานุศิษย์ วัดป่ากรรมฐาน บริจาคเงินจำนวน 701,300 บาท “กองทุนผ้าป่า 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรใหม่เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน

มอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินสนับสนุนการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง

นายวินัย ไกรบุตร และครอบครัว ได้มอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลซี่ คอลลาเจน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง

มอบเงินสนับสนุนจากโครงการได้รถได้บุญ

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายวินัย ไกรบุตร ตัวแทนเพจเฟซบุ๊ก “รวมพลคนรักวิ่ง งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล นัดรวมพล รวมพลัง ครั้งที่ 1” มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “ได้รถ ได้บุญ” จำนวน 174,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องพ่นไอน้ำฆ่าเชื้อโรค Cure water

บริษัท ฟิเดีย คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องพ่นไอน้ำฆ่าเชื้อโรค Cure water เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mr.Shinichiro Endo มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัก (มหาชน) มอบหน้ากากกันละออง Face Shield


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัก (มหาชน) มอบหน้ากากกันละออง Face Shield เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมสู้ภัย Covid-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์เจล

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบขนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบขนม จำนวน 180 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

โครงการ “สร้างงานต้านโควิด” เราจะผ่านไปด้วยกัน จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 110,000 บาท ให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ – บวก

กองทุนมิตรผล – บ้านปู ร่วมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID – 19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ – บวก จำนวน 1 ห้อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นมูลค่า 310,000 บาท

ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหน้ากาก face shield

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหน้ากาก face shield ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

โครงการวางระบบการพัฒนาผู้นำ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

โครงการวางระบบการพัฒนาผู้นำ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Leadership Development and Succession Plan System Design) เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเป็นระบบ

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม จำนวน 90 ลัง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมสู้ภัย Covid-19

มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ.

นายประเสริฐ – นายสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,055,555 บาท สำหรับกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนต้าน Covid-19

Mercedes-Benz (Thailand) Limited โดย Mr. Roland Folger – President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Limited มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนต้าน Covid-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จำนวน 100 ชิ้น

สามพี่น้อง มอบข้าวมันไก่

ข้าวมันไก่สามพี่น้อง โดย ท๊อปแท๊ป จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ และ คู เป่ย จง (KHOO PEI-CONG) มอบข้าวมันไก่ จำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก

นายวิวัฒน์ – นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท พี แอนด์ ที คอลเลคชั่น จำกัด มอบ สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์

บริษัท พี แอนด์ ที คอลเลคชั่น จำกัด มอบสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท พาลเลทไทย จำกัด มอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet

บริษัท พาลเลทไทย จำกัด โดยนายสมเกียรติ – นายศิริเกียรติ โสภาวัฒนาพร มอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับลูกบิดหรือที่จับประตู จำนวน 50 ชิ้น แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล และห้องตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวคุณสุนีย์ – คุณธวัชชัย – คุณดวงใจ ตั้งสง่า และ คุณอรนุช วงศ์จินดาเวศย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอานันทมหิดล 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มอบอ่างล้างมือแบบพกพา

บริษัท ดิจิตอลเซิร์ฟ จำกัด โดยคุณอรรถสิทธิ์ พวงพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบอ่างล้างมือแบบพกพา สามารถเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ จำนวน 10 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก และส่วนขยายของอาคาร ภปร

คุณสง่า เปี่ยมใจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก และส่วนขยายของอาคาร ภปร

มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือออร์แกนิค เมซอง เดอ กอลมาร์

เมซอง เดอ กอลมาร์ ร่วมกับ Pretty Studio ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยคุณพัชรนันท์ พูลมานะอุสาหะกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือออร์แกนิค เมซอง เดอ กอลมาร์

มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 28 เครื่อง เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครบ 106 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 106 ปี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,600,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร มอบหน้ากาก Face Shield

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร มอบหน้ากาก Face Shield เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวตันพิพัฒน์ มอบเงินบริจาค

ครอบครัวตันพิพัฒน์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และอุทิศให้แก่คุณพ่อประสาร ตันพิพัฒน์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

วัดญวน สะพานขาว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มอบอาหารและเครื่องดื่ม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหารจำนวน 150 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวน 150 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบเงินบริจาค

ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 65,000 บาท และมอบหน้ากาก face shield จำนวน 32,000 ชิ้น เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 106 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ

แฟนเพจที่นี่ลิเวอร์ตูน มอบเงินบริจาค

แฟนเพจที่นี่ลิเวอร์ตูน โดย เฮียเต็ก ตังกุย และทีมงาน มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายกากันท์ ดีฟ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

นายกากันท์ ดีฟ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย และมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหาร

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหาร เมนู “กิมจิไรซ์ไลท์ หมูคูโรบูตะ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เด็ก D-nee และหน้ากากอนามัยแบบผ้า

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เด็ก D-nee และหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย

บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านแว่นตา THE NEXT มอบแว่นนิรภัยป้องกันหมอกฝ้า

บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านแว่นตา THE NEXT ร่วมมอบแว่นนิรภัยป้องกันหมอกฝ้า เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

NPS RICE มอบชุด PPE

NPS RICE มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม แทนคำขอบคุณในความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด มอบผลิตภัณฑ์ ดีลักซ์ โปรตีนบาร์

บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด มอบผลิตภัณฑ์ ดีลักซ์ โปรตีนบาร์ จำนวน 100 กล่อง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท บี.ที.สเปซชิพ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล

บริษัท บี.ที.สเปซชิพ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย

มอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทจงเจริญฟาร์ม จำกัด และ บริษัท เอส.เอ.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด โดยนายปรีชา ตันติวัฒนวงศ์ และนายสุรพล เค้าภูไทย มอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด จำนวน 30,000 ฟอง มูลค่า 66,000 บาท

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และ เชฟปัง สนับสนุนอาหารสำเร็จรูป

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางสาวจีรณัทย์ วงษ์หิรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และเชฟปัง คงศักดิ์ ลิขิตจรรยากุล มอบอาหารสำเร็จรูป โดยการปรุงจาก เชฟปัง จากร้าน “MIGHTY PRIVATE DINING” จำนวน 150 กล่อง

ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ และญาติมิตร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อประวิทย์ ตันติสิริวัฒน์ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น

กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา และครอบครัว นำรายได้จากการรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้า จำนวน 46,537 บาท บริจาคสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พิชิต
โควิด-19 สำเร็จ ส่งกำลังใจขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ

ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ ที่ได้ดูแลตนเองเป็นอย่างดี จนทำให้วันนี้ไม่มีผู้ป่วยหนักนอนพักรักษาอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE และเครื่องดื่มสุขภาพ

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 90 ชุด พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบแอลกอฮอล์ B-SURE Hand Saitiser เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ และคณะ มอบแอลกอฮอล์ B-SURE Hand Saitiser เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ มูลค่า 50,000 บาท สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เย็นตาโฟนายอ้วน เสาชิงช้า สนับสนุนการบริการทางการแพทย์

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกิจ จากร้าน “นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า (Nai Uan Yentafo)” นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ร้านนมปั่นวัวล้วนล้วน สมทบทุนป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่โควิด-19

นายผจญ ศิริวัฒนาเลิศ หุ้นส่วนและผู้จัดการร้านนมปั่น วัวล้วนล้วน ไม่มีควายผสม มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ

ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา นางสาวรัตนา อนันต์นนท์ศักดิ์ นางอมรรัตน์ พงศ์วิจิตรพันธุ์ และครอบครัวอนันต์นนท์ศักดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 330,000 บาท

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์

คุณฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ และคุณเกศยา ชัยชาญชีพ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นางโสภาวดี เพชรชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 5,000 ชิ้น

สมาคมราชกรีฑาสโมสร สมทบทุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดยนายธรากร บวรสุจริตกุล ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท

มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ และเกสรวิลเลจ มอบชุด PPE

คุณกรกฎ ศรีวิกรม์ กรรมการบริหาร เกษรวิลเลจ เป็นผู้แทน มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ และเกสรวิลเลจ มอบชุด PPE จำนวน 900 ชุด

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE และ Face Shield

โครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณรุจีพัชร อริยวรารมย์ ผู้บริหาร บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบชุด PPE

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย ประธาน สร.กฟภ. และคณะกรรมการบริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

คุณสันติธร ยิ้มละมัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด มอบน้ำมันเครื่อง

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด นำโดย คุณศิริจิตต์ กาญจนบัตร ผู้จัดการทั่วไป มอบน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้กับยานพาหนะสำหรับ รับ-ส่ง หรือดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

สมาคมจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย

สมาคมจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวลิ้มสวัสดิ์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพ และมอบผลงานภาพพิมพ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีพระคุณเนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มอบเงินบริจาค

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์และสาธารณูปโภค

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์และสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ

กลุ่มบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด นำโดย นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อช่วยคัดกรองผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลินเด้ส่งใจ สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อ

ลินเด้ส่งใจ สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE Suit) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากN95 สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายพรหมรัตน สิมะกุลธร และนายนนท์ นิงสานนท์ มอบหน้ากาก N95 จำนวน 8,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

แลนเซสส์ไทย และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

แลนเซสส์ไทย และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อรีไลออน เวอร์คอน เพื่อใช้ผลิตเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2563

ครอบครัวเกษมศานต์ มอบ Acrylic Shield

ครอบครัวเกษมศานต์ มอบ Acrylic Shield เพื่อใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย OPD Ward ที่ อาคาร ภปร และอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบชุด PPE

นักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบชุด PPE และแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง) มอบชุด PPE 3M รุ่น 4510 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงินบริจาค

รศ.พญ.อัมพร สุคนธมาน มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากาก N95

นพ.ธีทัต สุรวรรณ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เป็นผู้แทน นางพันธ์ภิรมย์ ใบหยก มอบหน้ากาก N95 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อCOVID-19

มอบสเปรย์แอลกอฮอล์

นายวิทยา จิระเสวกดิลก มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มอบเงินบริจาค

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนรองเท้าสำหรับพยาบาล

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนรองเท้าสำหรับพยาบาล ภายใต้โครงการ “บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมพยาบาล” เพื่อร่วมยืนสู้เคียงข้างทีมแพทย์และพยาบาล ให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

บริษัท ไนน์เจมส์จิวเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไนน์เจมส์จิวเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินจากการจำหน่ายรองเท้าช้างดาวในโครงการ “รองเท้า ไวท์พิ้งค์ COVID EDITION”

กลุ่มจุฬาฯมาร์เก็ตเพลส ร่วมกับ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด (นันยาง) มอบเงินจากการจำหน่ายรองเท้าช้างดาวในโครงการ “รองเท้า ไวท์พิ้งค์ COVID EDITION” ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด มอบชุด PPE Coverall มาตรฐาน

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนชุด PPE Coverall มาตรฐาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19

พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวกป้องกันใบหน้า

พระราชทานหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)

มอบน้ำดื่มซีเล็คจากเชลล์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

เชลล์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบน้ำดื่มซีเล็ค เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวธรรมไกรสร มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ครอบครัวธรรมไกรสร มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัยโควิด-19

มูลนิธิทุนประทาน มอบอาหาร และหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare

มูลนิธิทุนประทาน และครอบครัวมโนทัย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด แบรนด์ดราม่าควีน มอบอาหาร และหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare เพื่อสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้านภัยโควิด-19

มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน มอบเงินบริจาค

มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดมอบชุด PPE และหน้ากาก Face Shield

คณะลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดมอบชุด PPE และหน้ากาก Face Shield เพื่อสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท และชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้านภัยโควิด-19

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด บริจาคอาหารทางการแพทย์

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ร่วมบริจาคอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนEnsure ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลอีก 18 แห่งในประเทศไทย เพื่อร่วมใจฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE

นายบริพัตร หวานคำเพราะ และคณะ ร่วมมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

ร้านไต๋ตง เลิศรส พุทธมณฑลสาย 2 มอบเงินบริจาค

ร้านไต๋ตง เลิศรส พุทธมณฑลสาย 2 มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวจันทร์อำพร มอบเงินบริจาค

ครอบครัวจันทร์อำพร มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท เคยาไวน์ จำกัด มอบเงินบริจาคและหน้ากาก Face Shield

บริษัท เคยาไวน์ จำกัด (Kayavine) มอบเงินบริจาคและหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วย

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุน

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนจาก “แทปไลน์ร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวชินวัตร มอบชุด PPE

ครอบครัวชินวัตร มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมูลนิธิสหมงคล มอบเงินบริจาค

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมูลนิธิสหมงคล มอบเงินบริจาค และหน้ากากอนามัย N95 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอาหาร

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จากร้าน Khao มอบอาหาร เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

Betagro มอบแอลกอฮอล์เจล

Betagro มอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวกรวมหน้ากาก

บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวกรวมหน้ากาก เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยางธรรมชาติยี่ห้อ Pro Gloves

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยางธรรมชาติยี่ห้อ Pro Gloves เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศยี่ห้อ WELLIS

มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศยี่ห้อ WELLIS และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด มอบน้ำตาลทรายขาว

คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด มอบน้ำตาลทรายขาวจำนวน เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอาหาร

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอาหาร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ห้างหุ้นส่วน เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด มอบชุด PPE

ห้างหุ้นส่วน เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด และนายปัญญาณ์ ปุณวัฒนวิทย์ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงนอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงนอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ร้าน Carl’s Junior (คาร์ลซ จูเนียร์) มอบเบอร์เกอร์

ร้าน Carl’s Junior (คาร์ลซ จูเนียร์) มอบเบอร์เกอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต GAMA THAILAND มอบเงินบริจาค

สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต GAMA THAILAND พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และร้านอาหารแบรนด์ ChouNan มอบข้าวกล่อง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และร้านอาหารแบรนด์ ChouNan มอบข้าวกล่อง และน้ำชา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท แมคไทย จำกัด มอบชุดอาหารจากแมคโดนัลด์

บริษัท แมคไทย จำกัด มอบชุดอาหารจากแมคโดนัลด์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป มอบเงินบริจาค

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากากอนามัย N95

ผู้บริหาร บริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบอาหารกล่อง

ภัตตาคารไชน่าพาเลซ ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ Drama Queen มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระครูสังฆสิทธิกร และบริษัท บี.เจ.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด มอบเงินบริจาค

พระครูสังฆสิทธิกร และบริษัท บี.เจ.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มอบอุปกรณ์ AI FEVER SCREENING ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ยี่ห้อ PointGuardZ/ MEGVII

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด มอบอุปกรณ์ AI FEVER SCREENING เพื่อใช้คัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ที่ผ่านเข้า-ออก ภายในอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อนเกริก KI 23 ร่วมบริจาคสิ่งของ มอบชุด PPE และหน้ากากเซฟตี้

เพื่อนเกริก KI 23 ร่วมบริจาคสิ่งของ มอบชุด PPE และหน้ากากเซฟตี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นิสิตเก่าทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (43) มอบ Protective for OPD Ward

นิสิตเก่าทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (43) มอบ Protective for OPD Ward เพื่อใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่อาคาร ภปร และ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบข้าวกล่องจาก โครงการเชฟแคร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบข้าวกล่องจาก โครงการเชฟแคร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

นางรัชนี จงรัตนะกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบชุดปลอดเชื้อ PPE

สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบชุดปลอดเชื้อ PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 73) และผู้ปกครอง มอบหน้ากากอนามัย

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 73) และผู้ปกครองจากกลุ่มไลน์ MDCU 73 ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N-95 และKN-95 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด พร้อมทั้งเจลอนามัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ทำบุญสังฆทานและสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำบุญสังฆทานและสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด มอบชุด PPE

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) มอบเงินบริจาค

มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (ซีจี) มอบเงินบริจาค และ iPad

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (ซีจี) มอบเงินบริจาค และ iPad เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อจัดซื้อ เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่องECMO) และเครื่อง Infusion Pump แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

FamilyMart ในเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์หน้ากาก

FamilyMart ในเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์หน้ากาก เพื่อร่วมเป็นกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ save เรา save หมอ มอบชุด PPE

โครงการ save เรา save หมอ มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบตู้ 3D Outdoor Portable (OPUBS)

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบตู้ 3D Outdoor Portable (OPUBS) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบแว่นตาเซฟตี้นิรภัยพร้อมเลนส์สายตา

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบแว่นตาเซฟตี้นิรภัยพร้อมเลนส์สายตา มูลค่าชิ้นละ 1,500 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นิสิตเก่า น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 บริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัย COVID-19

นิสิตเก่า น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 บริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคปลากระป๋องตรา ซูเปอร์ ซี เชฟ

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคปลากระป๋องตรา ซูเปอร์ ซี เชฟ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อาสาร่วมใจสู้ COVID-19

มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

นายสรวิชญ์ อุนสุวรรณ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด มอบอุปกรณ์สื่อสารพร้อมซิมทรูมูฟ เอช

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด ผู้แทน “ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์สื่อสารพร้อมซิมทรูมูฟ เอช เพื่อสนับสนุนด้านการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ) มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ) มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 21 มอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 21 มอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ

บริษัท เจ แอนด์ พี สแตนเลส จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงินบริจาค

บริษัท เจ แอนด์ พี สแตนเลส จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค และหมี่กรอบ พร้อมทั้ง Face Shield

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (โลแลน) มอบผลิตภัณฑ์โลแลน และ ZELEZ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (โลแลน) มอบผลิตภัณฑ์โลแลน LOLANE STANDS WITH YOU และ ZELEZ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 700 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19

โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ มอบข้าวมันไก่มณเฑียร

โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ มอบข้าวมันไก่มณเฑียร เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินบริจาค

มูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มอบชุดปลอดเชื้อ PPE

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มอบชุดปลอดเชื้อ PPE ให้คณะแพทยศาสตร์ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบผลไม้จากจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบผลไม้จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัย Covid-19

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวเกษมทรงธรรม มอบเงินบริจาค

นายเกรียงไกร เกษมทรงธรรม และนางสาวณัฐชลัยย์ เกษมทรงธรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชมรมพลังไทยใจอาสา และพนักงาน กลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาค

ชมรมพลังไทยใจอาสา และพนักงาน กลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อีซูซุสงวนไทย ร่วมกับ Lamina FILMS บริจาคแอลกอฮอล์

บริษัท อีซูซุสงวนไทย กรุงเทพ จำกัด (กลุ่มอีซุซุสงวนไทย) และบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (Lamina FILMS) ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

TUSHOLDINGS ร่วมกับ PMCU มอบบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

TUSHOLDINGS ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) มอบบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเครื่องอบลมร้อน

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเครื่องอบลมร้อน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19

บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องคัดกรอง (Modular Screening Unit) แห่งที่ 4

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องคัดกรอง (Modular Screening Unit) แห่งที่ 4
แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปกป้องบุคลากรการแพทย์จากโควิด -19

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบ Face Shield

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบ Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ฮีโร่ COVID-19 ทุกท่าน

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากอนามัย KN 95

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากอนามัย KN 95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ป๊อก เชลซี มอบชุด PPE

นายศุภกิจ เมฆอำนวยชัย (ป๊อก เชลซี) แฮร์สไตลิสต์ชื่อดังของวงการบันเทิง นำชุด PPE มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท เอส บี พลาสเทค จำกัด มอบหน้ากาก Butterfly Anti-Fog Face Shield

บริษัท เอส บี พลาสเทค จำกัด มอบหน้ากาก Butterfly Anti-Fog Face Shield จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริษัท เอเอ็มดี โมทีฟ จำกัด มอบหน้ากาก Face Shield และเจลแอลกอฮอล์

บริษัท เอเอ็มดี โมทีฟ จำกัด มอบหน้ากาก Face Shield และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19

มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC

โครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” โดยกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท SKS Building Maintenance Co., Ltd. มอบเครื่องพ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อ

บริษัท SKS Building Maintenance Co., Ltd. มอบเครื่องพ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อ STERAMIST Products (H202 based Mist and Fog) EPA-List N ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19

บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3,000 หลอด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู มอบผลิตภัณฑ์ตรางู

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู และครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบผลิตภัณฑ์ Cooling Mist แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ซุปปั่นสำเร็จรูป ตราเบลนดีควิก

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ “ซุปปั่นสำเร็จรูป ตราเบลนดีควิก (BlenDeeQuik)” ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินบริจาค

การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระราชทานหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานขวัญและกำลังพระทัย รวมถึง หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์พยาบาลเพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์

CP มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นแรก

คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นแรก ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19

ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 84 มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 84 มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัว กาญจนจารี มอบเงินบริจาค

ครอบครัว กาญจนจารี มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบซาลาเปา เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด มอบชุดกาวน์กันน้ำ

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด มอบชุดกาวน์กันน้ำ ภายใต้โครงการ “วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด 19 จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4313 และคู่สมรส มอบเงินบริจาค

คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 4313 และคู่สมรส มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รวมภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทีมคัดกรองCOVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์สนับสนุน นำอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ มาให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัท เจเอโอฟู้ด เซอร์วิส มอบอาหารแช่แข็ง

บริษัท เจเอโอฟู้ด เซอร์วิส มอบอาหารแช่แข็งจำนวน 150 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู้ภัยโควิด -19

สนับสนุนยานพาหนะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ร่วมมือกับแบรนด์มูฟมี (Muvmi) และ P.Library Design Studio สนับสนุนยานพาหนะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการดีขึ้นแล้ว แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ผู้ประกาศข่าวรายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง 5 มอบเงินบริจาค

ผู้ประกาศข่าวรายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง 5 มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19

นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์ และนายเสริมเผด็จ กรลักษณ์ ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยCovid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับมอบเงินช่วยเหลือ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รับมอบเงินช่วยเหลือจากคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ครอบครัว รัตนภวนนท์ มอบเงินบริจาค

ครอบครัว รัตนภวนนท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบน้ำดื่ม วิตามิน วอเตอร์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ร่วมมอบน้ำดื่ม วิตามิน วอเตอร์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation) มอบเงินบริจาค

มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินบริจาค

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19

กลุ่มบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มอบเงินบริจาค

กลุ่มบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบขนม เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI มอบเงินบริจาค

Tana Group Internationl co,ltd ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัว กิติวัฒนศักดิ์ มอบเงินบริจาค

ครอบครัว กิติวัฒนศักดิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากาก P100

นักศึกษาหลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 3 มอบหน้ากาก P100 พร้อมไส้กรอง คิดเป็นมูลค่า 202,743.60 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปทางการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุดป้องกัน Coverall และหน้ากาก Face Shield

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) มอบชุดป้องกัน Coverall และหน้ากาก Face Shield แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากาก face shield

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหน้ากาก face shield และกล่องอะคริลิคใส เพื่อใช้ตววจโรค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุด PPE และอาหารกล่อง

ไก่ทอดเจ้กี (โปโล) มอบชุด PPE และอาหารจำนวนกล่อง ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากาก face shield

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด มอบหน้ากาก face shield แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุด PPE

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุด PPE

ประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ มอบชุด PPE แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) กิจกรรมหนึ่งของ นธป. รุ่นที่ 8 ในการสนับสนุนการแพทย์และการพยาบาล

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

บริษัท ฟิเรนเซ่ ทรีดี อิมเมจิเนชั่น จำกัด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุด PPE และสเปรย์แอลกอฮอล์

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด และบริษัทฉายสว่างวงศ์ จำกัด มอบชุด PPE และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยCovid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนอาหาร

ร้านต้นกล้าฟ้าใส สนับสนุนอาหารเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ทุกสัปดาห์

สนับสนุนอาหารกล่อง และชุดกำลังใจ(เครื่องอุปโภค-บริโภค)

บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องต่อวัน เป็นเวลา 30 วัน รวม 6,000 กล่อง และชุดกำลังใจ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) จาก Gourmet Market จำนวน 2,000 ชุด

มอบแอลกอฮอล์

คณะนักศึกษา วปอ. รุ่น 62 หมู่เสือ ร่วมมอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 1000 ลิตร เพื่อช่วยวิกฤตโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบพระพุทธรูปพร้อมเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติหน้าที่ และสมทบกองทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ มอบพระพุทธรูปพร้อมเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติหน้าที่ และสมทบกองทุนรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบชุด PPE

คุณแม่สมจิตต์- คุณสุภาภรณ์ ช.เจริญยิ่ง มอบชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนน้ำดื่ม CP และอาหาร

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ธุรกิจศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ สนับสนุน น้ำดื่ม CP และอาหาร เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบมันหวานญี่ปุ่น Jiant Sweet potato

ร้านอาหาร โชกุน มอบมันหวานญี่ปุ่น Jiant Sweet potato เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากาก DDO2-N95-2K

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากาก DDO2-N95-2K เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่COVID-19

มอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก

คุณสุวรรณา – คุณนิตย์ – คุณสุดา วิศาลเรืองเดช และคุณสุชาติ – คุณวสุธร กรุณายาวงศ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 1,000,000 บาท

มอบเงินบริจาค และมอบขนมปัง โกลด์เบรด

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบขนมปัง โกลด์เบรด เพื่อช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบโทรศัพท์ True SMART 4G Adventure

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “ทรู ส่งใจ ให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบโทรศัพท์ True SMART 4G Adventure และNet sim

ร่วมปันน้ำใจระดมเงินบริจาค

กองทุนรวม คนไทยใจดี พร้อม พนักงานกองทุนบัวหลวงร่วมปันน้ำใจระดมเงินบริจาค สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบ SIM TOT Mobile

บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มอบ SIM TOT mobile เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย #สู้ภัยCovid19

มอบเงินบริจาค หน้ากาก face shield และข้าวกล่อง

ทีมงาน บริษัท พจนา มีเดีย จำกัด มอบเงินบริจาค หน้ากาก face shield และข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น Fino

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น Fino พร้อมประกันภัย พ.ร.บ. แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อปฏิบัติภารกิจประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วย ติดเชื้อCovid-19

มอบเงินบริจาค จากโครงการ “LazadaForGood ให้ทุกใจได้ทำดี”

ลาซาด้า ประเทศไทย มอบเงินบริจาค จากโครงการ “LazadaForGood ให้ทุกใจได้ทำดี” เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยและร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Sanisol) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (amazy) จำนวน 1,200 กิโลกรัม สนับสนุนให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องกำจัดไวรัส และแบคทีเรีย

บริษัท คิลิไม โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องกำจัดไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์