ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

พิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จาก บริษัทวอลท์ดีสนี่ southeast asia

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ และคุณหญิง” ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดกิจกรรม IC Day 2023

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) จัดกิจกรรม IC Day 2023 ให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน

กิจกรรมวันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม วันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “Advances in Cardiac Nursing”

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Advances in Cardiac Nursing”

งานแถลงข่าว เปิดตัวกองทุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ“ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม : Thank you for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายสวัสดิการสังคม แถลงข่าวเปิดตัวกองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ กับงาน “Thank You for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม”

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

โครงการตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ

งานมหกรรมคุณภาพการป้องกันและการจัดการภาวะ Burnout Syndrome

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “จัดการอบรม Burnout Syndrome”

คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 “Next Step After A-HA : Safety Excellence Self-care”

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare and Fukuoka International Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay it forward…ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ผู้บริหาร สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยที่คว้ารางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ และแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย คุณจิรสุดา ชื่นชม ได้รับรางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ Top Image Award ในงาน CLARUS Image Exhibition ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 3”

เปิดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อยู่อย่างเข้าใจ ไปด้วยกัน

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” จัดโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566 จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” (Child Welfare Team) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ให้แก่ แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2566

จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

การจัดการประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบองค์รวมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานกาชาดประจำปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทมีโรคประจำตัว และประเภทไม่มีโรคประจำตัว

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น

พิธีมอบพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery” สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อ และความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คุณอภิรักษ์และ คุณจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริคงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.สุรเกียรติ์–ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในนาม ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

คณะ ปธพ. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่สุนันท์ ธีระภาพ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบแว่นตากันแดด

บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นำศิลปไทย จำกัด มอบแว่นตากันแดด เพื่อถนอมดวงตาให้กับผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 อัน

มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สื่อสายรุ้ง จำกัด โดยคุณชลรัศมี งาทวีสุข มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

เยี่ยมสำรวจระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตฐานเฉพาะโรค ( PDSC ) : ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวประสิทธิ์จูตระกูล โดยคุณณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 712,500 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณศรีอุทัย พัฒนโยธิน และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด

บริษัท ซี เมดิค จำกัด บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมราชกรีทาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ลัง

การประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย จัดการประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอภิรักษ์ จูตระกูล และคุณพลพัชร์ เลาเศรษฐกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

30 พฤษภา วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 109 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคหัวใจ

ผู้แทนคุณสุทธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค จำนวน 11,860,000 บาท เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2566“Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณสุรินทร์ วรสาธิต มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณบุญสุข นรจิตต์ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต”

จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

รับมอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

เปิดงาน “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566”

หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566”

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็ก

กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็ก(และครอบครับ) ที่ต้องกลับบ้านด้วยท่อหลอดคอ จัดโดย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์บริบาล

มอบเงินบริจาค เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณชมพูนุท-คุณณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

CMC ร่วมกับ Teledoc บริษัทพระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อสนับสุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณพรทิพย์ โรจตระการ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Minnesota State University MANKATO, United States of America

ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ Minnesota State University MANKATO, United States of America เข้าศึกษาดูงานด้าน Complementary therapy

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 2

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานใน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 2”

งานประชุมวิชาการ EMCC 2023 – The Future Begins

งานประชุมวิชาการ EMCC 2023 Emergency Medicine Chula Conference THE FUTURE BEGINS จัดโดย ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคจำนวน เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณกำเนิดสุข สิริโยธิน และคุณวิยะดา มนธาตุผลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

มอบเงินเพื่อบำรุงและ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ

คุณพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พร้อมด้วยครอบครัวและแฟนคลับ มอบเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็ม สำหรับ Clinical Nurse Educator และ Unit-based CNE เนื่องใน “วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)” ประจำปี 2566

เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่บุคลากร ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.ประกรณ์ – ทนพญ.อรพิมล ยอดวงศ์เจน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภป

มอบเงินบริจาคสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

บริษัท อูโน่โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเคร็ต ด๊อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด พร้อมศิษยานุศิษย์ ครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มอบเงินบริจาค จำนวน 940,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบรางวัล Evidence Based Practice Project Presentation

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกราน

พิธีเปิดการโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023 เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification: SSCC)

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม จัดงาน “โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2565 และ Lean Facilitator จัดการประชุม Lean in Healthcare เรื่อง “ความสูญเปล่าที่หมดไป กับคุณค่าและความปลอดภัยที่ได้คืนมา”

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงิน

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม kick off กิจกรรม 5ส และการอบรมเรื่อง มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566

เปิดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย ให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 ชิ้น

สภากาชาดสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย จัดโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

จัดงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023 บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน เพื่อแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

อ.พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน (เด็กและผู้ใหญ่)

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี กับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับ คุณภัทิรา วงษ์สำราญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รพ.จุฬาลงกรณ์ รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการอบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

อบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว ศูนย์นิทราเวช ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ให้กับพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพ แข็งแรง : Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารฯ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวทางในด้านการบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์

“รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”

เปิดจุดบริการศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ส่งมอบพื้นที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เปิดอย่างเป็นทางการ

มูลนิธิมาดามแป้ง “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมกิจกรรมวันมะเร็งโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” พร้อมด้วยอาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม และมอบชุดชั้นในสตรี

มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โครงการ Less plastic โดยนายศุภภกฤต เกียรติประเสริฐ ประธานกรรมการนักศึกษาฯ และคณะ มอบชุด PPE  จำนวน 50 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสยาม ร่วมกับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทยไหหลำ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานมหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

โครงการ “ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7” “พี่น้องผองเพื่อน”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมคนรักษ์ตับได้จัดงาน ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7 “พี่น้องผองเพื่อน”

แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการฝึกสอนการกู้ชีพพื้นฐานกับหุ่นจำลองให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

มอบซึชิข้าวกล้อง และข้าวกล้องอบกรอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพจณี คงมาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล มอบซึชิข้าวกล้อง จำนวน 500 ชิ้น และ ข้าวกล้องอบกรอบ จำนวน 1,000 ซอง

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ครอบครัวตันนิรันดร มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์

TCI Global Ventures Company Limited พร้อมด้วย คุณศรัณย์ปกรณ์  ปิยเดชมงคล และคุณกิตติพัฒน์ วงษ์น้อย มอบหน้ากากผ้าจำนวน 600 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 1000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 526 ชิ้น

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่พยาบาลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ในหลักสูตรเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training รุ่นที่ 3

สัมมนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดสัมมนาและชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

มอบเงินบริจาค เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ

คุณชัชชัย จิตนิยมค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 5,070,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ และทอดพระเนตรสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

อบรมเพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ร่วมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายากแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ ด้านจีโนมิกส์ และ Care-for-Rare Foundation จากประเทศเยอรมนี นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

World Diabetes Day 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“World Diabetes Day 2022” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดศูนย์ฝึกอบรมทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ฝึกอบรมและให้ความรู้เฉพาะทางแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรการแพทย์จากประเทศไทย และหลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ทอดกฐินสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

“รู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านม ใส่ใจ ห่างไกล มะเร็งเต้านม“

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา ร่วมไขข้อข้องใจกับสารพันปัญเรื่องมะเร็งเต้านม

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจและมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2565

ร่วมนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สภากาชาดไทยเทิดไท้สมเด็จย่า เสริมสร้างดูแลสุขภาพปวงประชา ห่างไกลไร้โรคา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธี

“งานครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

เผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าในด้านการรักษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีกิจกรรมเสวนาเนื่องใน “วันวัยทองสากล” และ “วันโรคกระดูกพรุนโลก”

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัวคลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง

กิจกรรมเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อ “ปัญหาการได้ยิน-ภัยเงียบที่กำลังคร่าสมองคุณ เตรียมความพร้อมประเทศไทยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการได้ยินความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อม”

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุและคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ด้วยรักและผูกพัน 65

งาน “ด้วยรักและผูกพัน 65″ เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2565

รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย

งานแถลงข่าวและร่วมแสดงความยินดีการได้รับรางวัลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Award

กิจกรรม “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเด็ก ครั้งที่ 1″

เสวนาเจาะลึกเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี

Medication Safety Week 2022

มุ่งเน้นสร้างความตระหนัก มาตรการป้องกันหรือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

เปิดโครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด และพัฒนาภาวะผู้นำ

โครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด Competency และ Managerial Competency เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

60 Years of Excellence Collaboration takes you further

เปิดงาน ประชุมวิชาการ 60 Years of Excellence Collaboration takes you further และมีปาฐกถาพิเศษ 60 ปีวิสัญญีจุฬาฯ

การเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรับฟังผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยระหว่างไทย-สหรัฐ ภายใต้ทุนวิจัยจาก NIH สหรัฐอเมริกา

APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะผู้แทน APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ครั้งที่ 9

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ

โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’ 2021

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

โครงการ Ethics Day

โครงการ Ethics Day เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติเชิงบวกด้านอัตลักษณ์จริยธรรมของ CHULA Nurse Moral Model

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ

มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลระบบการหายใจผู้ใหญ่

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

ประกอบไปด้วย การเปิดตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษามะเร็งเต้านม การตรวจวินิจฉัยรักษามะเร็งปากมดลูก และยังมีโซนนิทรรศการจัดแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารทางการพยาบาลเข้าร่วมในพิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของโรงพยาบาล

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

คุณจเร รุยาพร คุณถวัลย์-คุณอัญชนา รุยาพร คุณอุมาวรรณ-คุณมิ่งเพชร รุยาพร ร่วมกันมอบ รถเข็นนั่ง สำหรับผู้ป่วย ร่วมบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธ

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน ให้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โครงการ Medication Safety Issue ปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมโครงการ Medication Safety Issue ปี 2565 เรื่อง Medication Reconciliation รณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์และหลักสูตรปฐมพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยโครงการผ่าตัด โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวนาคสกุล มอบเงินบริจาค

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม 2 ระดับ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัววานิชวัฒน์ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัววานิชวัฒน์ พร้อมกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยและทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอานันทมหิดล 2565

วันอานันทมหิดล 2565 วางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต มีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan II-III ประจำปี 2564-2565

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงวิธีสังเกตและแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare


ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการ และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง ประกอบด้วย ซูชิข้าวกล้องสติ๊ก และน้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี และร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มศาลา หลวงพ่อดำ ณ มุขหน้าตึกวชิรญาณวงศ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส และ น้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว”

ปิดกิจกรรม โครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 28 เม.ย. 2565 ระยะเวลา 100 วัน ที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 402 คน

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค

คุณสุธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน Safety Week ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

บุคลากรสภากาชาดไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากร บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice”

กิจกรรมประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองไว รักษาได้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับนวัตกรรมในการคัดกรองและความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564”

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณแพทริค หอรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และคณะทำงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

การบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก World Hearing day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ฝ่าย โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก

จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (EC-ATMPs)


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ด้วย ATMPs ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ BCG สาขายาและวัคซีน

“อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล” จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางผู้ป่วยและผู้ดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” จำนวน 1,000 เล่ม จากโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal)

แกร็บ ร่วมส่งต่อความสุข ตอกย้ำพันธกิจ “แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”


ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยนายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 4,077,758 ล้านบาท

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย เพื่อให้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากร

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนด้านการแพทย์และสาธษรณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ให้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาล

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน

CU Freshy 12 มอบขนมหวาน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มอบเงินเยียวยา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อเด็กโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับรางวัล TTRS OK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงิน

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงิน เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

ข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี

ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรข้าวตราฉัตร มอบเครื่องดื่มวิตามินซี เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค

คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยการไหลสูง

SMD มอบ High Flow Nasal Cannula ยี่ห้อ DALU สำหรับใช้กับเครื่องให้ออกซิเจนด้วยการไหลสูงทุกยี่ห้อ

งานแถลงข่าว “เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula”

สุดยอดเครื่องมือการแพทย์ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพรองรับภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรคปอด ฯลฯ

งานแถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ

กิจกรรมแถลงข่าวการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “Paradigm Shift in Transgender Health Care” สะท้อนมุมมองและความต้องการของบุคคลข้ามเพศ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เทศกาลของขวัญ”

เทศกาลของขวัญ: GOODS GIFT FESTIVAL 2021” ได้ทั้งของขวัญและได้ทำบุญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาล, โครงการและมูลนิธิมากมาย

ซีพีมอบฟ้าทะลายโจร

บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบฟ้าทะลายโจร จากโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คณะผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบถุงคลุมขา

คณะผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบถุงคลุมขา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบของ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบของ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค

คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2

CU Freshy 12 มอบของบริจาค

CU Freshy 12 มอบของบริจาค เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

กิจกรรมรับมอบชุดตรวจ Covid- 19


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบชุดตรวจ covid- 19 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมระดับปฏิบัติการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมระดับปฏิบัติการ เรื่องการเบิกใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565

รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัดกิจกรรม Get Together


ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัดกิจกรรม Get Together พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุน หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ครอบครัวฐิติปุญญา มอบรถเข็นผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวฐิติปุญญา มอบรถเข็นผู้ป่วย เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศาลาทินทัต

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น มอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น มอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2 “โอกาสในการรักษามะเร็งปอด และอยู่อย่างไรปลอดภัยจากโควิด”

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบของบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบของบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ และวันคล้ายวันสวรรคต

ห้างทองจิวเจริญ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างทองจิวเจริญ โดยคุณบุตร-คุณเซี้ยม จิวศิริตระกูล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธและผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”


ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

โอสถสภา ร่วมบริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โอสถสภา ร่วมบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี และโอสถสภาครบรอบ 130 ปี

วันเบาหวานโลก 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันเบาหวานโลก 2564 ” World Diabetes Day 2021 “ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์ เป็นประธานการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน ศูนย์วิจัยวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข” โดยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5”


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5” ผ่านระบบ facebook Live โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา

ผู้อำนวยการ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาท

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าแนะนำตัวและรับโอวาท

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแอลกอฮอล์

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด

CU Freshy 12 มอบข้าวกล่อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

CU Freshy 12 มอบข้าวกล่อง พร้อมอาหารว่างและน้ำผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

พิธีทำบุญเพื่อเปิดคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง

คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง

นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

CU Freshy 12 มอบของบริจาค

CU Freshy 12 มอบของบริจาค ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการฉีดวัคซีนบริการประชาชน ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม

พิธีทอดกฐินสามันคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม (ดอยแม่สลอง) เพื่อการบูรณะเสนาสนะสงฆ์

3SIS & Selected Goods มอบขนมไหว้พระจันทร์

3SIS & Selected Goods มอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด มอบชุด PPE

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุน ฯพณฯองคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อบำรุงหน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด

บริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง โลชั่นกันยุง ซอฟเฟล เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงไทย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ธนาคารกรุงไทย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีสงฆ์และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร

พิธีสงฆ์และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร ตึกเหลืองอมรเลิศ ตึกนราธิปพงศ์ประพันธุ์-สุพิน และตึกอภันตรีปชา ณ บริเวณสนามหญ้าตึกเหลืองอมรเลิศ

พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้ง หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ครบรอบ 2 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศล

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในโครงการ ปันให้กัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวสนั่นพานิชกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุชาดา สนั่นพานิชกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” ศูนย์โรคหัวใจ

มูลนิธิวิภาวดี มอบยา Favipiravir

มูลนิธิวิภาวดี โดยคุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล มอบยา Favipiravir 200 mg. ยี่ห้อ Fabiflu แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ ณภาฯ ร่วมกับ บริษัท พากันดี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริจาคของ

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท พากันดี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Thanks Forever “เติมกำลังใจ เติมรอยยิ้ม”

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีสงฆ์

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ภายในศาลาทินทัต ถวายราชสักการะพระบรมรูป ณ ห้องพระบรมรูป

งานประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการควบคุมการติดเชื้อผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สนับสนุนชุด PPE

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สนับสนุนชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 แก่ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน

พิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก

พิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณลีลา กุลวานิชย์ มอบเงินบริจาค

คุณลีลา กุลวานิชย์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง สร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มอบอาหาร

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มอบอาหารทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาคเครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง

คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาค เครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ราชบัณฑิตสขานาฏกรรมไทย มอบชุด PPE

ราชบัณฑิตสขานาฏกรรมไทย มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P ใน “โครงการ S&P ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 2564”

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของบริจาค

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของบริจาค ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี ในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบและแบบงาน

ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน

ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

BINANCE CHARITY มอบของบริจาค

BINANCE CHARITY ร่วมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบเครื่อง AIRVO”2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง