เก็บตกภาพบรรยากาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณอาคารนวไชยยันต์