คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ปอด) คลินิกโรคหู คอ จมูก เป็นต้น

จันทร์ – ศุกร์   : 16:30 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์ – ศุกร์   : 08:00 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำแนะนำการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ
ผู้เข้ารับบริการจะต้องติดต่อนัดพบแพทย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 
เบอร์โทรศัพท์ 02-2565193

SpacialClinic4Services_Intranet
Pakard_Oct_Holidays_Intranet
SpacialClinic_BloodTest_Intranet
previous arrow
next arrow

การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน” ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 02-256-5193

  • เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ทีแจ้งไว้ในบัตรนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ และใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี) ที่เคาเตอร์พยาบาลทำการตรวจในวันนั้น
  • กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
  • กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ 
  • การรับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิวตามข้อมูลในการนัดหมาย และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
13514648534415-718x1024
13503536805915-718x1024
FB_IMG_1610798239279-718x1024
1589771371913
24AFE3D7-BBDD-4D44-AACE-8F342DF42133
1589080169525
13C48A72-1353-4BE3-AE18-8EF61610AB45
8FA09519-FDB8-43DA-9009-C78CBA18B5CF
1588561755963
1588389362057
11582894293048
11560495465883
11548129479354
982E1EBB-6F9B-40D9-8ECE-A465978C725A
10749094623534
10766473836513
10771991112103
10777510890591
10800513073133
10817359373859
10828847076875
10840449192781
10846312774789
10857294779122
previous arrow
next arrow
1660658770119
Pakard_Oct_Holidays_A3
SpacialClinic_BloodTest_A3
PRUKETARAK CLINIC
275420958_1404839013304468_243573746784239793_n
Pakard_Boold_Test_Schedule_A3-scaled
1656670766985
previous arrow
next arrow
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การตรวจการนอนหลับ Sleep Test
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | เด็กสมาธิสั้น
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | ฟันคุด
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้สูงวัย
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | โรคเบาหวาน
PlayPlay
previous arrow
next arrow