เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์   : 16:30 – 20:00


เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00


ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตึก ภปร. 1873 ถ.พระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อขอทำนัด – เลื่อนนัด

จันทร์ – ศุกร์   : 08:00 – 20:00


เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00


ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ข้อมูลควรทราบ

อัพเดตความรู้สุขภาพ (LINE CHULAHOSPITAL)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์