คลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น

คลินิกพิเศษฯ เปิดให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ปอด) คลินิกโรคหู คอ จมูก เป็นต้น

คำแนะนำการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ
ผู้เข้ารับบริการจะต้องติดต่อนัดพบแพทย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 
เบอร์โทรศัพท์ 02-2565193

ทางเลือกในการรักษา “คลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ” อาคารนวัตบริบาล ชั้น4
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
❌หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
*รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม.. 

Create_รพจุฬา_Design_ชิ้นที่-101_Digital_03_HIS_792x554_post
นวัตบริบาล
previous arrow
next arrow

การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน” ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 02-256-5193

  • เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ทีแจ้งไว้ในบัตรนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ และใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี) ที่เคาเตอร์พยาบาลทำการตรวจในวันนั้น
  • กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
  • กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ 
  • การรับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิวตามข้อมูลในการนัดหมาย และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
LungCancer_A3
1589080169525
10749094623534
10766473836513
10771991112103
10777510890591
10800513073133
10817359373859
10846312774789
10857294779122
16860187576859
16860656769755
16910901450158
previous arrow
next arrow
481836102928826691
3447471317940
01-06-23
Create_รพจุฬา_Design_ชิ้นที่ 52
PRUKETARAK CLINIC
2777471317940
previous arrow
next arrow
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การตรวจการนอนหลับ Sleep Test
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | เด็กสมาธิสั้น
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | ฟันคุด
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้สูงวัย
PlayPlay
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | โรคเบาหวาน
PlayPlay
previous arrow
next arrow