รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพัชรินทร์ อัศวานุชิต มอบเงินบริจาค

คุณพัชรินทร์ อัศวานุชิต มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค

ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย