รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบแอลกอฮอล์ พร้อมบริจาคเงิน

นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 (TAG 9) มอบแอลกอฮอล์ 70% และเงินบริจาค เพื่อสู้ภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19

มอบเงินบริจาค

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

นายไพศาล ธรสารสมบัติ มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์