รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร์ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

กิจกรรมงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 4”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้” ครั้งที่ 4

กิจกรรมการอบรมวิชาการ 2nd Annual-Chula Epilepsy Colloquium 2024 All-Around Epilepsy

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “2nd Annual-chula Epilepsy Colloquium (A-CEC) ภายใต้แนวคิด All-Around Epilepsy”