รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเครื่อง Patient monitor

บริจาคเครื่อง Patient monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย

ทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

เปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”