รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระวันรัต มอบเงินบริจาค

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 8,947,514.50 บาท จากเงินมรดกของนางรัตนา ชวนะ เพื่อการกุศล และใช้สำหรับศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

มอบของที่ระลึก

มอบของที่ระลึกบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึก พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

ด้วยรักและผูกพัน 63

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 63″ เพื่อแสดงกตเวทิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ในปี 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

ประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์

Pin It on Pinterest