กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาดไทยนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง ๒ พระองค์เป็นพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๔) กว่าจะได้จัดสร้างจนสำเร็จลุล่วง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“พระบรมราชานุสาวรีย์”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคโควิด19 กับศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ร่วมบริจาคร่างกายและอวัยวะ

ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การบริจาคร่างกายและอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ การบริจาคร่างกายและอวัยวะมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่องานบริการทางการแพทย์ และการศึกษาด้านการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีให้บริการตรวจสุขภาพที่ อาคาร ภปร ชั้น 16