กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาดไทยนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง ๒ พระองค์เป็นพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๔) กว่าจะได้จัดสร้างจนสำเร็จลุล่วง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“พระบรมราชานุสาวรีย์”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร

29 พฤศจิกายน 2023

ผู้บริหารศูนย์การค้าสีลมเอจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าและส่วนต่อทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร