การบริการทางการแพทย์ เราเชี่ยวชาญด้านการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ ที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การรับบริจาค มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อลมหายใจของผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
    มิติใหม่แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาดไทยนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง ๒ พระองค์เป็นพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๔) กว่าจะได้จัดสร้างจนสำเร็จลุล่วง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“พระบรมราชานุสาวรีย์”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

image
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินและชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์

14 พฤษภาคม 2021

คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และ คุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทน มอบเงินและชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์

Pin It on Pinterest