กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาดไทยนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง ๒ พระองค์เป็นพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๔) กว่าจะได้จัดสร้างจนสำเร็จลุล่วง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“พระบรมราชานุสาวรีย์”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 3

20 พฤษภาคม 2024

โครงการ “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีสติทำงานเป็นนิสัย เพื่อวัฒนธรรมความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”