กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาดไทยนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง ๒ พระองค์เป็นพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๔) กว่าจะได้จัดสร้างจนสำเร็จลุล่วง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“พระบรมราชานุสาวรีย์”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

image
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงิน

30 กรกฎาคม 2021

มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการ

Pin It on Pinterest