ตรวจสุขภาพประจำปี

          การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการสอบถามประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ในอดีตและประวัติของคนในครอบครัว ประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์ และการมีบุตร และประวัติการใช้ยาต่างๆ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารหรือแพ้สิ่งอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย แพทย์จะบันทึกไว้ในเวชระเบียนเสมอ เพราะนอกจากเป็นข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยในการช่วยวินิจฉัยโรคแล้ว ยังช่วยในการวินิจฉัยในการคัดแยกโรคต่างๆด้วย นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ช่วยติดตามผลการรักษา และประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านการเงิน

ตรวจสุขภาพ ภปร ชั้น 16

ผู้ป่วยใหม่

          ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ หลังติดต่อตู้บริการผู้ป่วยอัติโนมัติแล้ว กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ลงที่บัตรกรอกประวัติผู้ป่วยใบสีเขียว แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำประวัติใหม่ จากนั้นติดต่อห้องบัตร เพื่อลงทะเบียนตรวจ พร้อมแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ

ผู้ป่วยเก่า

ติดต่อโดยตรงที่ตึก ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันฯ พร้อมบัตรโรงพยาบาล
เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 07.30-15.30น.
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-256 5425 ,5427

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1. โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี 

       โปรแกรม 1 สำหรับท่านที่มีอายุ 35 ปี  ขึ้นไป ( 1,220 บาท ) 

 1. Glucose ตรวจภาวะเบาหวาน 
 2. AST, ALT , ALP ตรวจสมรรถภาพตับ
 3. BUN, Creatinine ตรวจสมรรถภาพไต
 4. Cholesterol, Triglyceride, HDL* ตรวจไขมันในเลือด
 5. Uric acid ตรวจโรคเก๊าท์
 6. CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 7. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 8. EKG* ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 9. Urinalysis ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

            วันนัดพบแพทย์ /รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม  (ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ 100 บาท)   
              หมายเหตุ  ตรวจ EKG และHDL  เบิกราชการไม่ได้

       โปรแกรม 2 สำหรับท่านที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ( 720 บาท )

 1. CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 2. Cholesterol, Triglyceride, HDL ตรวจไขมันในเลือด*
 3. Urinalysis ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 4. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด

            หมายเหตุ  ตรวจไขมันในเลือด เบิกราชการไม่ได้  

       การตรวจพิเศษอื่น ๆ

 1. HbA1C ตรวจน้ำตาลสะสม (150 บาท)
 2. Anti-HAV IgG ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบเอ (500 บาท)
 3. HBV ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (540 บาท)
 4. Anti-HCV ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (300 บาท
 5. Anti HIV ตรวจการติดเชื้อเอดส์ (140 บาท)
 6. Treponemal Ab ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (100 บาท)
 7. PSA ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (300 บาท)

      (เฉพาะบุรุษ อายุ 50 ปี ขึ้นไป)

 1. ตรวจหมู่เลือด + RH (250 บาท)
 2. Stool exam ตรวจอุจจาระ (250 บาท)
 3. Stool occult blood ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ (80 บาท)

2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ คลิก

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

กรุณาติดต่อที่อาคาร ภปร ชั้น 7
โทร 02 256 5298 ,5286

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ

          สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันตรวจสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ควรอดนอนเพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย  และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือ ควรทำตัวให้เหมือนปกติก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด และให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด  นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆสำหรับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • การตรวจเลือด เฉพาะผู้ที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด  งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของคืนก่อนวันตรวจ
 • การตรวจปัสสาวะเก็บปัสสาวะตอนเช้า ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ โดยล้างมือ-ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางก่อนที่จะปัสสาวะสุด เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะ ประมาณ ½ กล่อง (ปิดฝาให้สนิท)

           **สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 • การตรวจอุจจาระเก็บอุจจาระตอนเช้าวันตรวจใส่ภาชนะ ประมาณ ¼ กล่อง (ประมาณหัวแม่มือ)
 • การเอกซเรย์ปอด

           **สุภาพสตรี : ให้เปลี่ยนสวมเสื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยถอดสร้อยคอ-เสื้อชั้นใน (ยกทรง) ออก เพื่อป้องกันมิให้ตะขอ หรือโครงเสื้อในบังปอด

ข้อควรระวัง 

 • สุภาพสตรีตั้งครรภ์งดเอกซเรย์
 • สุภาพบุรุษควรถอดเสื้อและสร้อยคอ