โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับไปต่างประเทศ

การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อไปทำงาน หรือศึกษาต่อนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลในการพิจารณาคัดกรองบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ จึงควรได้รับการคัดกรองโรค และตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยถือเป็น 1 ใน 4 สถานพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองการตรวจสุขภาพได้ทุกประเทศทั่วโลก จึงสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าท่านจะต้องการเดินทางไปประเทศใดๆ ก็ตาม  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

 1. ผู้รับบริการติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ด้านหน้าตึก ภปร เลือกช่องตรวจสุขภาพขอใบรับรองต่างประเทศ
 1. ติดต่อห้องบัตร ช่องเบอร์ 8 – 13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ
 2. ติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 3. รอติดต่อห้องเบอร์ 18 โซนดี พร้อมใบแจ้งอาการสีเขียว/เหลือง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำเนาพาสปอร์ต 2 ใบ และบัตรโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจ

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อมาตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

 1. สำเนาพาสปอร์ต 3 ใบ (ถ้าไม่มีใช้บัตรประชาชนแทนได้)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือขนาดตามแบบฟอร์มที่นำมา จำนวน 1-2 รูป
 3. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (หากไม่มีใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลได้)
 4. ค่าตรวจตามแบบฟอร์มแต่ละประเทศที่ต้องการ
 5. สามารถรับใบรับรองแพทย์ได้ภายใน 3 วัน (กรณีผลการตรวจปกติ)

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพของแต่ละประเทศ

ประเทศ รายละเอียดการตรวจ ราคา
ยุโรป
 1. CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
 2. UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)
 3. STOOL (ตรวจอุจจาระ)
 4. VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)
 5. HIV (ตรวจโรคเอดส์)
 6. .CXR (เอกซเรย์ปอด)
 7. ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

850 บาท
สหรัฐอเมริกา 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

5.CXR (เอกซเรย์ปอด)

6.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

560 บาท
สหรัฐอเมริกา
(สำหรับโครงการ Au Pair)
1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

5.CXR (เอกซเรย์ปอด)

6.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

7.Hepatitis B (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

8.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

9.ฉีดวัคซีน MMR , Tdap ราคา 800 – 1,000 บาท

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,360 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีดวัคซีน)
เกาหลี 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group , RH (หมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

6.HBsAg (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

7.VDRL,TPHA (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

8.CXR (เอกซเรย์ปอด)

9.CHO (ตรวจไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด)

10.SGOT,SGPT,GGT (ตรวจการทำงานของตับ)

11.FBS (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)

12.ตรวจการได้ยิน

13.วัดสายตา ตรวจตาบอดสี

14.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

15.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (งดอาหารและเครื่องดื่มรสหวาน 8 ช.ม.)

1,500 บาท
 ญี่ปุ่น  1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.CXR (เอกซเรย์ปอด)

5.SGOT , SGPT , GGT (ตรวจการทำงานของตับ)

6.CHOL (ตรวจไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด)

7.FBS (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)

8.EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

9.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

10.วัคซีนแล้วแต่แบบฟอร์มที่นำมา

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (งดอาหารและเครื่องดื่มรสหวาน 8 ช.ม.)

1,500 บาท
จีน 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

5.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

6.CXR (เอกซเรย์ปอด)

7.EKG (ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

8.วัดสายตา ตรวจตาบอดสี

9.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

10.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

 1,300 บาท
ไต้หวัน 1.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

2.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

3.Measles-IgG (หัด)

4.Rubella (หัดเยอรมัน)

5.CXR (เอกซเรย์ปอด)

6.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

870 บาท
ฮ่องกง 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

6.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

7.HBsAg (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

8.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

9.CXR (เอกซเรย์ปอด)

10.FBS (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)

11.CHO (ตรวจไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด)

12.วัดสายตา

13.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

14.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (งดอาหารและเครื่องดื่มรสหวาน 8 ช.ม.)

1,500 บาท
สิงคโปร์ 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

6.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

7.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

8.CXR (เอกซเรย์ปอด)

9.EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

10.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

11.วัดสายตา

12.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,500 บาท
มาเลเซีย 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

Morphine (ตรวจสารมอร์ฟีนในปัสสาวะ)

7.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

8.HBsAg (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

9.VDRL,TPHA (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

10.FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

11.Amphetamine (ตรวจสารแอมเฟสตามีนในปัสสาวะ)

12.วัดสายตา

13.ตรวจการได้ยิน

14.CXR (เอกซเรย์ปอด)

15.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

16.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (งดอาหารและเครื่องดื่มรสหวาน 8 ช.ม.)

1,500 บาท
คูเวต 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

6.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

7.HBsAg, (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

8.VDRL,TPHA (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

9.CXR (เอกซเรย์ปอด)

10.Anti HCV (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี)

11.Lymphatie Filariasis (โรคเท้าช้าง) ตรวจร่างกายโดยแพทย์

12.EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

13.วัดสายตา , ตรวจตาบอดสี

14.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

15.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,500 บาท
 บรูไนดารุสซาลาม 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.CXR (เอกซเรย์ปอด)

5.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

6.VDRL/TPHA (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

7.HBs Ag (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

8.Amphetamine , Marihuana , Morphine (ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ)

9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

10.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

 1,500 บาท
ตะวันออกกลาง 1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.Blood group (ตรวจหมู่เลือด)

3.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

4.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

5.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

6.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

7.HBsAg (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

8.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

9.CXR (เอกซเรย์ปอด)

10.Anti HCV (ตรวจหาเชื้อไวรัลตับอักเสบซี)

11.วัดสายตา

12.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,500 บาท
ดูไบ (อาหรับเอมิเรต)  1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.MALARIA (ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย)

3.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

4.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

5.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

6.HBs Ag (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

7.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

8.Anti HCV (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี)

9.CXR (เอกซเรย์ปอด)

10.วัดสายตา

11.Lymphatic Filariasis (โรคเท้าช้าง) ตรวจร่างกายโดยแพทย์

12.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (ผู้หญิง)

13.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,500 บาท
 อิสราเอล  1.CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

2.UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)

3.STOOL (ตรวจอุจจาระ)

4.CXR (เอกซเรย์ปอด)

5.HIV (ตรวจโรคเอดส์)

6.HBs Ag (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

7.Anti HCV (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี)

8.VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)

9.Ethanol (ตรวจระดับแอลกฮอล์ในปัสสาวะ)

10.Amphetamine (ตรวจสารแอมเฟสตามีนในปัสสาวะ)

11.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

* ราคาและรายการตรวจอาจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ท่านนำมา (ไม่ต้องงดอาหาร)

1,500 บาท