แผนที่และการเดินทาง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งอยู่ที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี ทั้งรถส่วนตัว หรือบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟ และเรือ ซึ่งมีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

รถส่วนตัว

สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ 3 เส้นทาง คือ ทางถนนราชดำริ  ถนนพระราม 4 และถนนอังรีดูนังต์  โดยสามารถนำรถมาจอดได้ตามสถานที่ที่จัดไว้ ดังนี้

สถานที่จอดรถยนต์

 1. ลานจอดหน้าอาคาร ภปร (ลานหูกระจง)
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นใต้ดิน B3 – B4
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ลานจอดหน้าอาคารนวัตบริบาล
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการขนส่งสาธารณะ

โดยรถโดยสารประจำทาง

เนื่องจากการเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถเดินทางมาได้ 3 เส้นทาง คือ ทางถนนราชดำริ  ถนนพระราม 4 และถนนอังรีดูนังต์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการเดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถเลือกเส้นทางและหมายเลขรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้

โดยรถไฟฟ้ามหานคร (BTS)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้ามหานคร (BTS) เลือกเส้นทางสายสีลม โดยลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 5 และสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมายังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  เลือกลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 และสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมายังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยรถไฟ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟ เลือกลงสถานีรถไฟหัวลำโพง จากนั้นสามารถเลือกเส้นทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ดังนี้

โดยเรือ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยเรือ สามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธี คือ

Shuttle Van

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง (Shuttle Van) สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าที่จอดรถ) ท่านสามารถจอดรถได้ที่

จุดรับ-ส่งในรพ.จุฬาลงกรณ์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Valet Parking

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรับจอดรถ (Valet Parking) โดยสามารถใช้บริการได้ที่

 • ด้านหน้าอาคาร ภปร ชั้น G
 • อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1

ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น.
(ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราค่าที่จอดรถ)