แผนที่และการเดินทาง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งอยู่ที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

 

การเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี ทั้งรถส่วนตัว หรือบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟ และเรือ ซึ่งมีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

 

รถส่วนตัว

สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ 3 เส้นทาง คือ ทางถนนราชดำริ  ถนนพระราม 4 และถนนอังรีดูนังต์  โดยสามารถนำรถมาจอดได้ตามสถานที่ที่จัดไว้ ดังนี้

สถานที่จอดรถยนต์

 1. ลานจอดหน้าอาคาร ภปร
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ลานจอดหลังอาคาร ส.ธ.
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ลานจอดหน้าอาคารแพทยพัฒน์
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 00-24.00 น.
 5. ลานจอดหน้าอาคาร สก
  ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 00-24.00 น.

สถานที่จอดรถจักรยานยนต์

 1. ลานจอดรถหน้าหอพักผู้ป่วยใน 14 ชั้น
 2. ลานจอดหน้าอาคาร ภปร

 

บริการขนส่งสาธารณะ

โดยรถโดยสารประจำทาง

เนื่องจากการเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถเดินทางมาได้ 3 เส้นทาง คือ ทางถนนราชดำริ  ถนนพระราม 4 และถนนอังรีดูนังต์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการเดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถเลือกเส้นทางและหมายเลขรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้

 • รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนราชดำริ สาย 14,15,74,76,77,ปอ.504,514
 • รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนพระราม 4 สาย 4,45,46,47,50,109,141,ปอ.7,177,507
 • รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนอังรีดูนังต์ สาย 16,21,141

 

โดยรถไฟฟ้ามหานคร (BTS)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้ามหานคร (BTS) เลือกเส้นทางสายสีลม โดยลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 5 และสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมายังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • สถานีศาลาแดง ทางออก 5

 

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  เลือกลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 และสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมายังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • สถานีสีลม ทางออก 2 แล้วต่อเชื่อมเข้าอาคาร ภปร

 

โดยรถไฟ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟ เลือกลงสถานีรถไฟหัวลำโพง จากนั้นสามารถเลือกเส้นทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ดังนี้

 • เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เพื่อลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 จากนั้นสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมาที่อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 4,46,109

 

โดยเรือ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยเรือ สามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธี คือ

 • เดินทางโดยเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซึ่งให้บริการเวลา 05.30-20.00 น. โดยเลือกขึ้นฝั่งที่ท่าเรือประตูน้ำ จากนั้นเดินทางต่อมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยรถโดยสารประจำทาง สาย 14,74,77

 

 • เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา โดยเลือกขึ้นฝั่งที่ท่าเรือสาทร จากนั้นเดินตามทางเชื่อมต่อมายัง รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) สถานีสะพานตากสิน เลือกเส้นทางสายสีลม โดยลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 5 จากนั้นสามารถใช้บริการทางเดินเชื่อมต่อมายังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

Pin It on Pinterest