งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 “Next Step After A-HA : Safety Excellence Self-care” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ สร้างความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และมอบรางวัลการจัดโปสเตอร์นิทรรศการภายในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์