ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2566“Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Nursing Power for Global Health พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพโลก” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “รวมพลังชาวจุฬาฯ เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพโลก” และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงต่อเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพโลกที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์