มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โรคหัวใจ

ผู้แทนคุณสุทธิเดช ถกลศรี มอบเงินบริจาค จำนวน 11,860,000 บาท เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคุณจิณณัดดา ชัยนะเลิศวงศ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค และ ผศ.(พิเศษ) นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566