มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566