มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริคงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมผู้บริหาร ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566