โครงการอบรมหลักสูตS The 6 Critical Practices for Leading A Team TMเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดการอบรมหลักสูตS The 6 Critical Practices for Leading A Team TM เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรม “ส่งมอบความสุขให้ถึงที่…มอบความรักให้ถึงเตียง”

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีในรูปแบบเชิงรุก ร่วม “ส่งมอบความสุขให้ถึงที่… มอบความรักให้ถึงเตียง”

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก”ประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งาน อำนวยความสะดวกกับประชาชน

เปิดตัว “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบและรวดเร็ว (Tips & Tricks)

หลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบและรวดเร็ว (Tips & Tricks) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการทบทวน ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award สาขา HealthTech Award จากสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบเหรียบสามรัชกาลเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯท่านใหม่

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มอบเหรียญสามรัชกาล เพื่อต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมบวชเนกขัมมบารมีสวดมนต์ข้ามปี 2566-2567 (2 ปี 2 เดือน 2 วัน)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมบารมีสวดมนต์ข้ามปี 2566-2567 (2 ปี 2 เดือน 2 วัน) โดย พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ อวยพรปีใหม่แก่บุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เยี่ยมเยียนบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ เพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษจากผู้บริหารให้กับบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567