สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 16 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (PDSC): ศูนย์หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะเพื่อเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (PDSC) : ศูนย์หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certificate Comprehensive Stroke Center )

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 5

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2566

พิธีทำบุญ รำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ

จัดงานวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กิจกรรมการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Epilepsy Monitoring Unit Tutorial and Workshop for Nurses 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Epilepsy Monitoring Unit Tutorial and Workshop for Nurses 2023

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

การประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 3 “Stranger Things in Critical Care Medicine 2023”

การประชุมวิชาการ The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification Symposium 2023 ครั้งที่ 4