มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอภิรักษ์และ คุณจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์