คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

โครงการ การประชุมวิชาการและปฏิบัติการ Chula Respiratory Care Symposium 2024

หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ “Chula Respiratory Care Symposium 2024”

งานแถลงข่าว ทีมแพทย์ฯ กับภารกิจ ความร่วมมือในโครงการ “รักษ์หัวใจเด็ก (น้อย) ข้ามโขง”

คณะทำงานได้เริ่มประชุมหารือตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ ทีมแพทย์ออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด คัดกรองผู้ป่วยเด็ก จำนวน 92 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มี 37 ราย ที่มีความจำเป็นต้องนำไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร์ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)