มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.สุรเกียรติ์–ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในนาม ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และพว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566