คณะ ปธพ. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ” ทั้งนี้ผู้บริหารได้พาคณะปธพ. รุ่นที่ 10 เยี่ยมชมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก