มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่สุนันท์ ธีระภาพ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ