มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอภิรักษ์ จูตระกูล และคุณพลพัชร์ เลาเศรษฐกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ (เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ชนาทิพย์ จูตระกูล) โดยมี ศ.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ อ.นพ. พัชร อ่องจริต และ อ.นพ.จุล นำชัยศิริ ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566