มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณสุรินทร์ วรสาธิต มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ. พัชร อ่องจริต เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566