มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณบุญสุข นรจิตต์ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566