มอบเงินบริจาคจำนวน เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณกำเนิดสุข สิริโยธิน และคุณวิยะดา มนธาตุผลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา