มอบเงินเพื่อบำรุงและ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ

คุณพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พร้อมด้วยครอบครัวและแฟนคลับ มอบเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และเป็นค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566