งานประชุมวิชาการ EMCC 2023 – The Future Begins

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ EMCC 2023 Emergency Medicine Chula Conference THE FUTURE BEGINS จัดโดย ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์