เปิดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 2

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานใน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 2” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week ครั้งที่ 2” ประจำปี 2566 นั้นจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ