ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Minnesota State University MANKATO, United States of America

เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2566 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ Minnesota State University MANKATO, United States of America เข้าศึกษาดูงานด้าน Complementary therapy เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดูแลผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย วองวานิช