มอบเงินบริจาค เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณชมพูนุท-คุณณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล หัวหน้าสาขาโรคมะเร็งวิทยา และศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566