กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็ก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็ก(และครอบครับ) ที่ต้องกลับบ้านด้วยท่อหลอดคอ จัดโดย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์บริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก ( Pediatric respiratory home care center)” เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่ต้องกลับบ้านด้วยท่อหลอดคอ เป็นการทบทวนความรู้ และทักษะในการให้การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้าน รวมถึงการดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะสม