30 พฤษภา วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 109 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยร่วมพิธีบรวงสรวงศาลพระภูมิโรงพยาบาล บริเวณตึกอำนวยนรธรรม หลังจากนั้นถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5 ) ณ ศาลาทินทัต และถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 )
.
และร่วมเปิดกิจกรรม “จุฬาฯ บาซาร์ หรรษาพาเพลิน” ณ โถงบริเวณอาคารแพทยพัฒน์ รับชมกิจกรรมการแสดงบนเวที ชมบูธเกมส์ต่าง ๆ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป