โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ และให้บริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพร่างกายในเบื้องต้นกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด, ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ตรวจหู, ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความดันลูกตา, ขูดหินปูน เป็นต้น รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน อาทิ แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง “ต่อมลูกหมากโต” “มะเร็งต่อมลูกหมาก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์