ดนตรีเยาวชนจิตอาสา

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา อายุ 9 ขวบ นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา อายุ 12 ขวบ นักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน จิตอาสาเล่นเปียโน พร้อมด้วย ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล อายุ 9 ขวบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตอาสาเล่นดนตรีกู่เจิง สร้างความสุขด้วยดนตรีให้แก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง

นับเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม แสดงความสามารถทางดนตรี ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และฝึกการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น