World Kidney Day 2018 : โรคไตกับผู้หญิง

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561 “World Kidney Day 2018 : โรคไตกับผู้หญิง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคไต พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับโรคไตกับประชาชนทั่วไป สลับกับการแสดงดนตรี การสาธิตการทำอาหาร โดยได้รับเกียรติจากศิลปินนักแสดง อาทิ คุณผัดไท, คุณกชกร นิมากรณ์, คุณเอกพัน บันลือฤทธิ์ ฯลฯ มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นล่าง ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร