วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 104 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาส “ ครบรอบ 104 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ” วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดงานวันสถาปนาขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 เพื่อให้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชั้น วรรณะและศาสนา ฯลฯ โดยในปีนี้ โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีถวายสักการะศาลพระภูมิ ณ บริเวณตึกอำนวยนรธรรม
พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช,พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ศาลาทินทัต และบริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ ร.8  พิธีมอบดอกกุหลาบแดง มอบโล่รายได้ดีเยี่ยม มอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น และมอบรางวัลต่าง ๆ ณ ห้อง 230 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ พิธีเปิดงาน จุฬาฯ บาซาร์ ณ บริเวณโถงล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โดยมี ศ.นพ.สทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และพิธีสงฆ์ มี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร