เยาวชนจิตอาสา มอบรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ

ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินบริจาค จากการแสดงดนตรีจิตอาสา จำนวน 47,504.50 บาท เพื่อสมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์