บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) โดย นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายน้ำมันและก๊าซ บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัด สำหรับหน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต