เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991)บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปัทมา วงศ์วารี ในนาม บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ และ ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต