บริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

นายสงวน – นางวรรณี ตติยกวี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 1,400,000 บาท สำหรับฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 14 เตียง ให้แก่หอผู้ป่วย ชั้น 21 โซน A ( จส.5) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ ศ.นพ.อารี ตนาวลี หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอผู้ป่วย ชั้น 21 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์