สมทบทุนเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี หัวหน้าหน่วยต้อหิน ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!