คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ห้องผ่าตัด 6A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศัลยกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ) มูลค่า 35,020,916.70 บาท  โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านความเสี่ยง  ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 6 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์