เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา “โครงการเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิต” ร่วมมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัตและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ มูลค่า 680,000 บาท และบริจาคเงิน จำนวน 101,700 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561  ณ ศาลาทินทัต