ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing” ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.chulalongkornhospital.go.th/nurse ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4573 และ 0 2256 4393