นิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะสมาชิกองค์กรวิชาชีพ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ระลึกถึงผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่วิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งเผยแพร่งานการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาบริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สำหรับความเป็นมาของวันพยาบาลสากล : สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

สำหรับคำขวัญประจำวันพยาบาลสากล พ.ศ. 2561 : “ Nurses  A voice to lead – Health is a Human right หรือ “พยาบาล เสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”