ตลาดนัดสุขภาพ ( Health Day Forum )

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดสุขภาพ” Health Day Forum ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงาน มีการนำเสนอกิจกรรมจากเครือข่ายสุขภาพ ตลาดนัดสุขภาพ ประกวดโปสเตอร์บอร์ดนำเสนอกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยแกนนำสุขภาพ และบูทกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเวลา 15.00 น. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์บอร์ดนำเสนอกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยแกนนำสุขภาพ ณ โถงล่าง อาคารแพทยพัฒน์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์