บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี  โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล บุคคลากร ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในงานมีการในบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด สำหรับผู้มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจเต้านมในสตรีเบื้องต้น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจภายในสตรี ตรวจหูทั่วไป ตรวจวัดสายตาและความดันตา ตรวจสุขภาพช่องปาก เหงือก ฟัน และขูดหินปูน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม  เป็นต้น