คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ     อาจารย์นายแพทย์กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 และผู้บริหารอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เนื่องจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์) เข้าร่วมโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 BAS Building Safety Award 2019 ผลการตัดสิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์) ได้รางวัลในระดับ Platinum เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลบริหารอาคาร ให้มีความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์สมรรถนะในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และธำรงค์ไว้ซึ่งตามความปลอดภัยอาคารต่อไป