พิธีมอบพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery” สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากหน่วยงานอื่น จำนวน 55 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โชน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์