อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อ และความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร” ที่ประกอบกิจการเปิดร้านอาหารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 15