อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566 จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารอาคาร และ ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ เป็นประธานเปิดการอบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารจอดรถหลังที่ 3 และ การอบรมภาคปฏิบัติ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย